میرتازاپین

در این صفحه تعداد 167 مقاله تخصصی درباره میرتازاپین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میرتازاپین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میرتازاپین; Mirtazapine; Solid lipid nanoparticles; Drug-excipient interaction; Differential scanning calorimetry; Hot stage microscopy; Isothermal stress testing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میرتازاپین; ANOVA; analysis of variance; CPP; conditioned place preference; cm; centimeters; D; dopamine; e.g.; for example; FDA; Food And Drug Administration; Kg; kilograms; mg; milligrams; M-100907; [(R-(+)-alpha-(2,3-dimethoxyphenyl)-1-[2-(4-fluorophenylethyl)]-4-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میرتازاپین; Hyponatremia; serum sodium; syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH); electrolyte disorder; antidepressants; second-generation antidepressant; older adults; citalopram; escitalopram; paroxetine; fluoxetine; fluvoxamine; venlafaxine