تئوری تنش زوج اصلاح شده

در این صفحه تعداد 178 مقاله تخصصی درباره تئوری تنش زوج اصلاح شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تئوری تنش زوج اصلاح شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Dynamic atomic force microscope; Tapping mode; Nonlinear frequency; Nonlinear damping ratio; Modified couple stress theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Non-prismatic; Bilateral constraints; Microbeams; Size-dependent post-buckling analysis; Modified couple stress theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Material length scale parameter; Modified couple stress theory; Hardening; Softening; Size effect; Experimental data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Size-dependent post-buckling analysis; Micro-composite films (MCF); Irregularly bilateral constraints; Modified couple stress theory; Material scale length factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Modified couple stress theory; Axisymmetric shell element; FEM; Conical shell model; Size effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Mechanical metamaterial beams; Graphene reinforcements; Microstructures; Modified couple stress theory; Size-dependent buckling analysis; Numerical calibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Lagrangian strain tensor; Modified couple stress theory; Center manifold; Normal form; Averaging method; Periodic motion; Hysteresis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Carbon nanotube resonator; Cantilevered nanosensor; Electrostatic load distribution; Nonlinear behaviour; Nonlinear damping; Modified couple stress theory; Finite element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Functionally graded viscoelastic material; Viscoelastic nanobeam; Kelvin-Voigt energy dissipation mechanism; Modified couple stress theory; Surface energy effect; Free vibrations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Bi-directional functionally graded microbeam; State-space based solution; Modified couple stress theory; Quasi-3D theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Modified couple stress theory; Thermoelectrical postbuckling; Snap-through instability; Finite element analysis; Arc-length method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Pull-in instability; Modified couple stress theory; Nonlinear equation of motion; Finite element method; Piezoelectric material; Microplates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; 2D-FGM; Imperfect-porous; Eringen's nonlocal elasticity theory; Modified couple stress theory; Euler-Bernoulli; Buckling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Annular sector microplates; Modified couple stress theory; Functionally graded material; Bending analysis; Generalized differential quadrature method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; FG nanobeams; Nonlinear analysis; Surface elasticity theory; Modified couple stress theory; Generalized differential quadrature method (GDQM); Nonclassical boundary conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Vibration and stability analyses; Modified couple stress theory; Reddy micro cylindrical shells; Orthotropic foundation; Temperature-dependent material properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; Micro-electro-mechanical plates; DC dynamic pull-in instability; Modified couple stress theory; Geometric non-linearity; Reduced order model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری تنش زوج اصلاح شده; A. Nano-structures; B. Buckling; C. Numerical analysis; Modified couple stress theory; Functionally graded shell model