تجزیه و تحلیل مونت کارلو

در این صفحه تعداد 119 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل مونت کارلو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل مونت کارلو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مونت کارلو; Energy system modelling; Uncertainty; Monte Carlo analysis; Stochastic programming; Robust optimization; Modelling to generate alternatives;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مونت کارلو; Monte Carlo analysis; Weilbull probability distribution; Reliability analysis of solar water heaters; Flat plate collectors; Economic analysis of solar water heaters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مونت کارلو; Simulation-optimization; Groundwater management; Uncertainty quantification; Monte Carlo analysis; Decision making under uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مونت کارلو; Finite element model calibration; Nondestructive test data; Parameter estimation; Monte Carlo analysis; Multiresponse parameter estimation; Simultaneous stiffness and mass parameter estimation; Structural health monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مونت کارلو; Next-generation performance-based seismic design; Endurance time method; Life cycle cost analysis; Seismic loss estimation; Multi-objective optimization; Nonlinear dynamic analysis; Monte Carlo analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مونت کارلو; Cost–benefit analysis; Dicentrarchus labrax; Financial indicators; Monte Carlo analysis; Sensitivity analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مونت کارلو; Ozone; Monte Carlo analysis; Air cleaners; Regulation; Emission rates; Indoor air quality; Ventilation; Air exchange rate; Deposition velocity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مونت کارلو; Adaptation strategies; Impact evaluation; Benefit cost analysis; Monte Carlo analysis; Risk assessment; Simulation modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مونت کارلو; Public transit sustainability analysis; Transit; Composite sustainability index; Quadruple bottom line approach; Normalization; Monte Carlo analysis; Sustainability assessment tool; Decision support tool
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مونت کارلو; Biodiversity; Ecotoxicological hazards; Floodplain vegetation; Hydrodynamic uncertainty; Monte Carlo analysis; Rhine river; Special areas of nature conservation; Suspended sediment deposition