مرز متحرک

در این صفحه تعداد 198 مقاله تخصصی درباره مرز متحرک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مرز متحرک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز متحرک; Moving boundary; Inverse problem of heat transfer; Inhomogeneous heat transfer; Finite block method; Lagrange interpolation; Roots of Chebyshev polynomial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز متحرک; Initially curved beam; Large deflection; Geometric nonlinearity; Combined bending-stretching-shear; Moving boundary; Updated Lagrangian approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز متحرک; Frost formation; Mathematical modeling; Moving boundary; Orthogonal collocation; Heat transfer; Mass transfer; Formation de givre; Modélisation mathématique; Frontière mobile; Collocation orthogonale; Transfert de chaleur; Transfert de masse;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز متحرک; Transient; Modeling; Moving boundary; Heat exchanger; Flash tank vapor injection; Finite volumeTransitoire; Modélisation; Frontière mobile; Échangeur de chaleur; Injection de vapeur avec un réservoir instantané; Volume fini
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز متحرک; Vapor compression system; Heat exchanger model; Moving boundary; Finite volumeSystéme de compression de vapeur; Modéle d'échangeur de chaleur; Frontiére mobile; Volume fini
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز متحرک; Advection-diffusion-reaction system; Finite volume method; Method of lines; Bone regeneration; Moving boundary; Level set method; Embedded boundary; Distance and contact osteogenesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز متحرک; Diffusive logistic population model; Moving boundary; Stefan condition; Finite difference; Numerical analysis; Computing simulation