ایمونولوژی مخاطی

در این صفحه تعداد 38 مقاله تخصصی درباره ایمونولوژی مخاطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایمونولوژی مخاطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونولوژی مخاطی; Cervicovaginal explant; Mucosal immunology; Sexually transmitted infections; Tissue culture; Resident immune cells; CVEx; Cervicovaginal explant; STI; Sexually transmitted infections; MAIT; Mucosal-associated invariant T cells; TRM; Resident memory T cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونولوژی مخاطی; AIEC; adherent invasive E. coli; AMCase; acidic mammalian chitinase; AMPK; adenosine monophosphate-activated protein kinase; Areg; amphiregulin; BM; bone marrow; DC; dendritic cell; DR3; death receptor 3; DSS; dextran sodium sulfate; ECM; extracellular ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونولوژی مخاطی; Dry eye; Ocular surface; Cornea; Conjunctiva; Mucosal immunology; Mucosal tolerance; Desiccating stress; Animal models; DED; dry eye disease; Treg; regulatory T cells; NF-κB; nuclear factor kappa B; SCO + AF; scopolamine + forced air flow; LGE; lacri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونولوژی مخاطی; AEC, airway epithelial cell; PD-L, programmed death-ligand; PGE, prostaglandin; RSV, Respiratory Syncitial Virus; TSLP, thymic stromal lymphopoietinAirways; Epithelial cells; Infection; Innate Immunity; Monocytes; Mucosal Immunology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونولوژی مخاطی; Oral tolerance; food allergy; mucosal immunology; immunotherapy; regulatory T; CT; Cholera toxin; CTLA-4; Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4; DBPCFC; Double-blind, placebo-controlled food challenge; DC; Dendritic cell; FoxP3; Forkhead box prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونولوژی مخاطی; ADCC; Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; ARV; Anti-retroviral; AZT; Zidovudine; bnAb; Broadly neutralizing antibody; CD4bs; CD4 binding site; dIgA; Dimeric IgA; FcRn; Neonatal Fc receptor; GalCer; Galactosyl ceramide; GI; Gastrointestinal; GU;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونولوژی مخاطی; AE, absorptive epithelium; GALT, gut-associated lymphoid tissue; Gt, conductance; Isc, short-circuit current; IL, interleukin; JPP, jejunal Peyer's patches; LB, Luria–Bertani brothAnimal models; Swine; Cytokines; Interleukins; Mucosal immunology