آتروفی سیستم چندگانه

در این صفحه تعداد 425 مقاله تخصصی درباره آتروفی سیستم چندگانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آتروفی سیستم چندگانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Hummingbird sign; Progressive supranuclear palsy; Multiple system atrophy; Parkinson's disease; Parkinsonism; MR parkinsonism index; Midbrain-to-pontine area ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Parkinson's disease; Progressive supranuclear palsy; Multiple system atrophy; Branched chain amino acids; Biomarkers; 1H NMR spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Resting-state; Intrinsic functional connectivity; Magnetic resonance imaging; Atypical parkinsonian syndrome; Multiple system atrophy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Parkinson's disease; restless legs syndrome; leg motor restlessness; PD; Parkinson's disease; MSA; Multiple system atrophy; PSP; Progressive supranuclear palsy; BMI; Body mass index; MMSE; Mini-Mental State Examination; MDS-UPDRS; Movement Disorder Societ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; DLB; dementia with Lewy bodies; EEG; electroencephalogram; IRBD; idiopathic RBD; LC; locus coeruleus; LDT; laterodorsal tegmentum; MCI; mild cognitive impairment; MRF; mesencephalic reticular formation; MSA; multiple system atrophy; Msec; millisecond; PD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; AA; amino acid; Aβo; oligomeric β-amyloid; Aβ; β-amyloid; AD; Alzheimer's disease; α7nAChR; α7 nicotinic acetylcholine receptor; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APLP1; amyloid beta precursor-like protein 1; APP; amyloid precursor protein; β-A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Multiple system atrophy; PRNP; Prion disease; Prion protein; Sporadic Creutzfeld-Jakob disease; α-synuclein; α-syn; confidence intervals; CI; cytoplasmic inclusions; GCIs; multiple system atrophy; MSA; sporadic Creutzfeld-Jakob disease; sCJD; odds ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; MSA; multiple system atrophy; SSR; sympathetic skin response; SVR; skin vasomotor reflex; SSNA; skin sympathetic nerve activity; Multiple system atrophy (MSA); Limb coldness (LC); Skin sympathetic nerve activity (SSNA); Skin blood flow; Skin vasomotor dys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Multiple system atrophy; Multiple system atrophy with predominately parkinsonism; Multiple system atrophy with predominately cerebellar ataxia; Non-motor symptoms; Quality of life;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Parkinsonian disorders; Parkinson's disease; Progressive supranuclear palsy; Multiple system atrophy; Corticobasal syndrome; Biomarker; Proteomics; Cerebrospinal fluid; Isobaric labelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Parkinson's Disease; Multiple System Atrophy; Neuroinflammation; Interleukin-2; Interleukin-13; Granulocyte colony-stimulating factor; Major histocompatibility complex class II; CD45 reactivity; S100 calcium binding protein B; Glycogen synthase kinase 3 b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; a-syn; Alpha-synuclein; PD; Parkinson's disease; DLB; Dementia with Lewy bodies; MSA; Multiple system atrophy; CNS; central nervous system; MJFF; Michael J Fox Foundation for Parkinson's Research; HSP; Heat shock proteins; mTOR; mammalian target of rapamy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; AD; Alzheimer's disease; PD; Parkinson's disease; DLB; dementia with Lewy bodies; MSA; multiple system atrophy; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; αSyn; α-synuclein; TDP-43; TAR DNA binding protein of 43 kDa; FTLD; frontotemporal lobar degeneration; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; AD; Alzheimer's disease; CSF; cerebrospinal fluid; iNPH; idiopathic normal pressure hydrocephalus; MSA; multiple system atrophy; PD; Parkinson's disease; PGD2S; prostaglandin D2 synthetase; Q-Q; Quantile-Quantile; Tf; transferrin; TTR; transthyretin; Biom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Aβ; beta-amyloid peptide; AAV; adeno-associated virus; ABAD; amyloid-beta-binding alcohol dehydrogenase; AD; Alzheimer's disease; ALP; autophagy-lysosome pathways; Apaf-1; apoptic protease-activating factor 1; APP; amyloid precursor protein; AICD; APP in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Multiple System Atrophy; MSA; Progressive Supranuclear Palsy; PSP; Atypical Parkinsonism; Palliative care; Quality of life; Trajectory of decline; Advance care planning; Caregivers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; AD; Alzheimer's dementia; DEB; dream-enactment behavior; DLB; dementia with Lewy bodies; IRBD; idiopathic random eye movement sleep behavior disorder; MCI; mild cognitive impairment; MCRF; medullary magnocellular reticular formation; MSA; multiple syste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Atypical parkinsonism; Progressive supranuclear palsy; Cortico-basal degeneration; Multiple system atrophy; APs; atypical parkinsonian syndromes; CMCT; central motor conduction time; CBI; cerebellar-brain inhibition; CBD; cortico-basal degeneration; CBS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Magnetic resonance imaging; Cerebral peduncle angle; Neurodegenerative diseases; PSP-Richardson Syndrome; Multiple system atrophy; Parkinson's disease; Corticobasal degeneration; Lewy body disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Multiple system atrophy; Laryngeal stridor; Sleep-related breathing disorders; Autonomic dysfunction; Sudden death;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; Atypical parkinsonism; Parkinson plus syndrome; Autoimmune atypical parkinsonism; Progressive supranuclear palsy; Multiple system atrophy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتروفی سیستم چندگانه; α-Synuclein; Oligodendroglia; Microglia; Astroglia; Parkinson's disease; Multiple system atrophy; Dementia with Lewy bodies; Glial cytoplasmic inclusions; Lewy bodies;