میلوما

در این صفحه تعداد 381 مقاله تخصصی درباره میلوما که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میلوما (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوما; Myeloma; Neoplasia; Autoimmunity; Response to self antigen; Immunobiology; Myasthenia; Mieloma; Neoplasia; Autoinmunidad; Respuesta a antígeno propio; Inmunobiología; Miastenia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوما; Intravenous immunoglobulin; Subcutaneous immunoglobulin; Hypogammaglobulinemia; Chronic lymphocytic leukemia; Lymphoma; Myeloma; Hematopoietic cell transplantation; Anaphylaxis; CAR-T therapy; B-cell signaling and survival pathways.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوما; ECM; extracellular matrix; ERK; extracellular signal-related kinase; HPSE; heparanase; MMP; matrix metalloproteinase; RANKL; receptor activator of nuclear factor-B ligand; TAM; tumor associated macrophage; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; Chemoexosome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوما; Myeloma; Monoclonal gammopathy; Immunofixation; Light chains; Immunoglobulins; Plasma cells; Amyloidosis; Monoclonal componentMieloma; Gammapatía monoclonal; Inmunofijación; Cadenas ligeras; Inmunoglobulinas; Células plasmáticas; Amiloidosis; Componente m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوما; Plasma cell; Myeloma; MGUS; Monoclonal gammopathy; Plasmablast; Mott cell; Russell body; Dutcher body; Crystalline inclusions; Adult Fanconi syndrome; Plasmocyte; Myélome multiple; MGUS; Gammapathie monoclonale; Plasmoblaste; Cellule de Mott; Corps de Ru