اسیدهای نفتنیک

در این صفحه تعداد 162 مقاله تخصصی درباره اسیدهای نفتنیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسیدهای نفتنیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای نفتنیک; 9‑FCA; fluorene‑9‑carboxylic acid; AEO; acid extractable organics; AGS; aerobic granular sludge; BSTFA; N,O‑bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; COD; chemical oxygen demand; DCM; dichloromethane; EPS; extracellular polymeric substances; FBBR; fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای نفتنیک; Biochar; Adsorption; Oil sands process-affected water; Acid-extractable organics; Naphthenic acids; AC; activated carbon; AEO; acid-extractable organics; AITF; Alberta Innovates -Technology Future; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; DRIFTS; di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای نفتنیک; Oil sands process water; Naphthenic acids; Gamma irradiation treatment; Oil industry pollution; Microbial respiration rates; Toxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای نفتنیک; AC; activated carbon; OSPW; oil sands process water; NAs; naphthenic acids; ECM; extracellular matrix; CBD; Calgary Biofilm Device; MBBR; moving bed biofilm reactor; BH; Bushnell-Haas media; BHG; BH amended with 1 g L−1 glucose; BH8χ or 8χNA; BH ame
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای نفتنیک; Cellulose; Epichlorohydrin (PubChemCID: 7835); P-nitro phenol (PNP) (PubChemCID: 980); 2-hexyldecanoic acid (PubChemCID: 32912); Trans-4-pentylcyclohexylcarboxylic acid; 2,2-dicyclohexylacetic acid (PubChemCID: 3661562); Adamantane carboxylic acid (PubChe