پارک ملی

در این صفحه تعداد 103 مقاله تخصصی درباره پارک ملی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پارک ملی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارک ملی; Grazing intensities; Aggregates size distribution; Ecosystem function; National park; Soil aggregate stability; Nutrient cycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارک ملی; a.s.l.; above sea level; CaCO3; calcium carbonate; Ca(HCO3)2; calcium bicarbonate; CO2; carbon dioxide; DOC; dissolved organic carbon; IC; ion chromatograph; IPCC; Intergovernmental Panel on Climate Change; LLMS; Long Lake Meteorological Station; MEPC; Mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارک ملی; S; Sulfur; N; Nitrogen; NPS; U.S. National Park Service; MEP; Ministry of Environmental Protection of China; EANET; Acid Deposition Monitoring Network in East Asia; JNNR; Jiuzhaigou National Nature Reserve; QTP; Qinghai-Tibetan Plateau; a.s.l; Above Sea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارک ملی; N; inorganic nitrogen; NO3−; nitrate; NH4+; ammonium; NO2−; nitrite; NOx; nitrogen oxides (NOx = NO and NO2); S; sulfur; SO42−; sulfate; [NO3−]; (square brackets designating concentration); NP; National Park; HDPE; high density polyethylene; DI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارک ملی; ANOVA; analysis of variance; Cmass; carbon per unit soil mass; Cvol; carbon per unit soil volume; TC60; total soil carbon density per unit area to 60 cm depth; NP; National Park; ρb; bulk density; Soil type; Soil organic matter; Wetland; Lowland wet gra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارک ملی; AUC; area under curve; DEM; digital elevation model; EM; ensemble model; IAS; invasive alien species; LULC; land use land cover map; mamsl; meters above mean sea level; NP; national park; ROC; receiver operating characteristic; SDM; species distribution m