فیبر مواد شوینده خنثی

در این صفحه تعداد 269 مقاله تخصصی درباره فیبر مواد شوینده خنثی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فیبر مواد شوینده خنثی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; CARI; Chlorophyll Absorption Ratio Index; CP; crude protein; GDU base-5; cumulative growing degree units since last alfalfa harvest (base temperature = 5 °C); GDUALT; cumulative growing degree units since last alfalfa har
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; Biomass; Acid detergent fiber; Neutral detergent fiber; Crude protein; Growth stages; Field remote sensing; ADF; Acid detergent fiber; NDF; Neutral detergent fiber; CP; Crude protein; NIRS; Near infrared spectroscopy; PLSR; Partial least significant regre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; BW; body weight; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; N; nitrogen; NDF; neutral detergent fiber; OM; organic matter; PD; purine derivatives; VFA; volatile fatty acid; VI; voluntary i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; AGPs; antibiotic growth promoters; AJO; ajwain oil; BMD; bacitracin methylene disalicylate; CLO; clove bud oil; CNO; cinnamon bark oil; EE; ether extract; CP; crude protein; DM; dry matter; EOs; essential oils; ME; metabolisable energy; NDF; neutral deter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; CSFA; calcium salt of long-chain fatty acid; CP; crude protein; VFA; volatile fatty acid; DM; dry matter; OM; organic matter; EE; ether extract; NDF; neutral detergent fiber; ADF; acid detergent fiber; NH3-N; ammonia nitrogen; LDL-C; low-density lipoprote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCI; carcass compactness index; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; Infrared spectroscopy; Plant roots; Decomposition; Lignin; Cellulose; Hemicellulose; ADF; acid detergent fiber; DRIFTS; diffuse reflectance mid-infrared fourier transform spectroscopy; NDF; neutral detergent fiber;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; AMEn; nitrogen corrected apparent metabolizable energy; ADF; acid detergent fiber; CP; crude protein; DDG; distillers dried grains; DDGS; distillers dried grains with solubles; DM; dry matter; EE; ether extract; GE; gross energy; HC; hemicellulose; ME; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; Acid Detergent Fiber; ADL; Acid Detergent Lignin; ATR; attenuated total reflectance; FTIR; Fourier Transform InfraRed spectroscopy; IRA; initial rate of absorption; MBV; moisture buffer value; NDF; Neutral Detergent Fiber; PSD; particle size distribu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; AA; amino acids; ADF; acid detergent fiber; AID; apparent ileal digestibility; ATTD; apparent total tract digestibility; CP; crude protein; DM; dry matter; NDF; neutral detergent fiber; NSP; non-starch polysaccharides; Multi-enzymes; Digestibility of amin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADG; average daily gain; ADF; acid detergent fiber; BUN; blood urea nitrogen; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCR; feed conversion ration; aNDF; neutral detergent fiber; NFC; non-fibrous carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; AA; amino acids; ADF; acid detergent fiber; ATTD; apparent total tract digestibility; BW; body weight; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; FHP; retention of energy as protein; HP; heat production; ME; metabolizable energy; NDF; neutr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; Sorghum bicolor L. Moench; Dietary antioxidants; Condensed tannins; Sorghum products; PDT-3670; tannin-sorghum; PDTF-7064; tannin-free sorghum; CNS; Conselho Nacional de Saúde (Brazilian National Health Council); NDF; Neutral Detergent Fiber;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; aNDFom; neutral detergent fiber; A+B1; buffer soluble protein; B2; buffer insoluble but neutral detergent soluble protein; B3; neutral detergent soluble but acid detergent insoluble protein; C; acid detergent insoluble protein; CP; crude protein; CF; cass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ATTD; apparent total tract digestibility; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; FE; feed efficiency; GE; gross energy; Lys; lysine; MCFA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; NH3-N; ammonia nitrogen; ANOVA; analysis of variance; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; EBW; empty body weight; FCR; feed conversion ratio; LD; longissimus dorsi; ME; metabolizable energy; MR; milk replacer; ND
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; NSP; non-starch polysaccharides; Homo; homofermentative Lactobacillus; Hetero; heterofermentative Lactobacillus; PC; positive control; NC; negative control; CP; crude protein; VFA; volatile fatty acids; DM; dry matter; OM; organic matter; GE; gross energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; ADFI; acid detergent fiber intake; LW; live weight; CP; crude protein; CT; condensed tannins; CT+PEG; condensed tannins plus polyethylene glycol; CTI; condensed tannins intake; DCPI; digestible crude protein intake; DDMI; digest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADDMI; average daily dry matter intake; ADF; acid detergent fiber; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; DM; dry matter; LPFW; larger particles of food waste; NDF; neutral detergent fiber; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; AGPs; antibiotic growth promoters; AI; atherogenic index; AJO; ajwain oil; BW; body weight; BMD; bacitracin methylene disalicylate; CLO; clove bud oil; CNO; cinnamon bark oil; EE; ether extract; CP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; AA; amino acid; CP; crude protein; DM; dry matter; NDF; neutral detergent fiber; N; nitrogen; TAA; total amino acid; EAA; essential amino acid; NEAA; non-essential amino acid; SAA; sulfur amino acid; BCAA; branched chain amino acid; Ala; alanine; Arg; arg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; DE; digestible energy; DM; dry matter; DNA; deoxyribonucleic acid; H2SO4; sulphuric acid; LAB; liquid associated bacteria; N; nitrogen; NDF; neutral detergent fiber; PD; purine derivatives; PDN; purine derivative nitrogen; PNI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; CHI; chitosan; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; iNDF; indigestible neutral detergent fiber; LW; live weight; NDF; neutral detergent fiber; Pabs; absorbed purines; pdDM; potentially digestible dry matter; PD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ALB; albumin; ALP; alkaline phosphatase; ALT; glutamic-pyruvic transaminase; AST; glutamic oxalacetic transaminase; CM; chili mea; CREA; creatinine; F:G; feed gain ratio; CLB; globulin; GLU; glucos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; EOs; essential oils; BW; body weight; FBW; final body weight; OM; organic matter; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; NDF; neutral detergent fiber; ADF; acid detergent fiber; CP; crude protein; DMD; digestibility of the dry matter; CCD; cold carcass d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADG; average daily gain; BW; body weight; CFU; colony forming units; CIAD; coefficient of ileal apparent digestibility; CP; crude protein; CTTAD; coefficient of total tract apparent digestibility; DM; dry matter; FISH; fluorescence-in-situ-hybridization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; d; day; DON; deoxynivalenol (Vomitoxin); MT; metric ton; milk kg/MT of DM; milk yield per metric ton of dry matter; milk kg/proc MT of DM; milk yield per metric ton of processed dry matter; NDF; neutral detergent fiber; NFC; non
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; AA; amino acids; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; AMEn; apparent metabolizable energy corrected by nitrogen; CP; crude protein; DM; dry matter; FI; feed intake; GE; gross energy; GEE; gross energy excreta; GEI; gross energy intake; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; AIA; acid insoluble ash; BW; body weight; CF; crude fiber; CHs; Chinese herbs; CHC; Chinese herbal combination; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; GH; growth hormone; HSP70; heat shock 70 kDa protein; IgA; im
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; AD; Facid detergent fiber; ADF; dacid detergent fiber digestibility; ATTD; apparent total tract digestibility; BW; body weight; CF; crude fiber; CFd; crude fiber digestibility; CP; crude protein; CPd; crude protein digestibility; DM; dry matter; DMd; dry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; C2:C3; acetate to propionate ratio; CON; control; CP; crude protein; CS; calcium salts of fatty acids; DM; dry matter; EE; ether extract; FA; fatty acids; iNDF; indigestible neutral detergent fiber; NDF; neutral detergent fiber;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; Garlic oil; Greenhouse gases; Methane mitigation; Xylanase; Yeast; ADF; acid detergent fiber; b; the asymptotic gas production; c; the fractional rate of fermentation; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; CP; crude protein; DM; dry matter; DMD; dry matter d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; EO; essential oil; FA; fatty acid; FCM; fat-corrected milk; iADF; indigestible detergent fiber; N; nitrogen; NDF; neutral detergent fiber; NH3N; ammonia nitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; VFA; volatile fatty acid; NPL; normal protein level; LPL; low protein level; MR; milk replacer; ME; metabolizable energy; ADG; average daily gain; DM; dry matter; OM; organic matter; CP; crude protein; GE; gross energy; EE; ether extract; NDF; neutral det
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergentfiber; ADG; average daily gain; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; GH; growth hormone; GSH-Px; glutathione peroxidase; HDL-C; high-density lipoprotein cholesterol; IGF-I; insulin-like growth factor I; LDL-C; low-density
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; CP; crude protein; DM; dry matter; NDF; neutral detergent fiber; oDM; oven DM; OM; organic matter; SJV; San Joaquin Valley; TMR; total mixed ration; vcoDM; volatiles corrected oDM; VFA; volatile fatty acids; WW; wet weight; Cere
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BUN; blood urea nitrogen; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; NDF; neutral detergent fiber; PBP; pistachio by-produc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; 1X; treatment 1; 2X; treatment 2; 3X; treatment 3; ADF; acid detergent fiber expressed inclusive of residual ash; aNDF; neutral detergent fiber assayed with a heat stable amylase and expressed inclusive of residual ash; ANOVA; analysis of variance; ATP; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; Switchgrass; Ecotypes; Biomass yield; Biomass quality; Harvest management; Feedstock composition; ADF; Acid detergent fiber; ADL; Acid detergent lignin; NDF; Neutral detergent fiber; TNC; Total nonstructural carbohydrates; N; Nitrogen; DM; Dry matter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; ECM; energy corrected milk; EE; ether extract; EGCG; equivalent of epicatechin galate; FCM; 4% fat corrected milk; IVDMD; in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; ADF; acid detergent fiber; CM; crambe meal; CP; crude protein; DM; dry matter; aNDF; neutral detergent fiber; NFC; non-fibrous carbohydrates; Lamb; Crambe; Crambe abyssinica; Carcass; Longissimus dorsi;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; Energycane; Elephantgrass; Perennial grass; Neutral detergent fiber; Acid detergent fiber; Acid detergent lignin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر مواد شوینده خنثی; N; nitrogen; C; carbon; P; phosphorus; K; potassium; ETREC; East Tennessee Research and Education Center; GREC; Greenville Research and Education Center; STX-AES; St. Croix Agricultural Experiment Station; MLRA; major land resource area; LRR; land resourc