مدیریت عمومی جدید

در این صفحه تعداد 63 مقاله تخصصی درباره مدیریت عمومی جدید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت عمومی جدید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Development policy; Development implementation; Cooperation; Human factor; Unintended effects; Tendering; Funding modalities; New Public Management; Technical assistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Performance contracting; Performance management systems; Kenya; Local government; Public sector reform; Social capital; New Public Management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Public sector; New public management; Sovereign debt management; Capital market development; Asset and liability management; Accruals-based appropriations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Critical; Accountability; Public sector; New public management; Local public services; Critique; Redevabilité, Responsabilité; Secteur public; Nouvelle gestion publique; 批判性; 问责; 公共部门; 新公共管理; Crítica; Rendición de cuentas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Accountability; Critical; New public management; Public sectorRendición de cuentas; Crítica; Nueva Gestión Pública; Sector PúblicoRedevabilité, Responsabilité; Critique; Nouvelle gestion publique; Secteur public
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; New Public Management; Public sector; Identity; Accrual accounting and budgeting; Actor-Network-TheorySecteur public; Nouvelle gestion publiqueSector Público; Nueva Gestión Pública
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Accounting reforms; New public management; Translation; Public sector; SedimentationNouvelle gestion publique; Secteur publicNueva Gestión Pública; Sector Público
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Discourse analysis; Fraud; Greek financial crisis; Neoliberalism; New public management; State privatization.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; ANT; Actor-Network Theory; ESS; Ecosystem services; MA; Millennium Ecosystem Assessment; NPM; New Public Management; ICLE; ICLEI-Local Governments for Sustainabilitity; TEEB; The Economics of Ecosystems and Biodiversity; Urban nature protection; Postpol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Le nouveau management public; Secteur public; Compétences des membres des conseils; Secteur de l’eauLa nueva gestión pública; Sector público; Competencia de junta directiva; Sector aguaAccountability; New Public Management; Public sector; Board competence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Gestion des performances; Responsabilité; Nouvelle gestion publique; GouvernanceGestión del rendimiento; Responsabilidad; Nueva gestión pública; GobernanzaPerformance management; Accountability; New Public Management; Governance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Accountability; Critical; Public interest; New Public Management; Social capital; DemocracyRedevabilité, Responsabilité; Critique; Intérêt public; Nouvelle gestion publique问责; 批判性; 公共利益; 新公共管理Rendición de cuentas; Crítica; Interés público; Nueva Gestión P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; New Public Management; Professions; Autonomie professionnelle; Réforme de l’État; Secteur public; Bureaucraties professionnelles; ProfessionnalismeNew public management; Professional groups; Professions; Occupational autonomy; Reform of the public adminis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت عمومی جدید; Administration; Bureaucratisation; New Public Management; Activités administratives constituantes; Fonctionnaires; InstitutionsPublic administrations; Bureaucratization; New public management; Constituent administrative activities; Civil servants; Institu