ترکیبات نیتروارآنتی

در این صفحه تعداد 95 مقاله تخصصی درباره ترکیبات نیتروارآنتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیبات نیتروارآنتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات نیتروارآنتی; NACs; nitroaromatic compounds; EAB; electroactive bacteria; NB; nitrobenzene; NP; nitropyrenes; TNT; 2,4,6-trinitrotoluene; GAC; granular activated carbon; 2,6-DNT; 2,6-dinitrotoluene; CNTs; carbon nanotubes; AQS-PUF; anthraquinone-2-sulfonate-modified po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات نیتروارآنتی; ArNO2; aromatic nitrocompound; E17; single-electron reduction potential at pH 7.0; FNR; ferredoxin:NADP+ reductase; FHb; flavohemoglobin; Hb; hemoglobin; HbFe2+O2; oxyhemoglobin; metHb; methemoglobin; Q; quinone; P-450R; NADPH:cytochrome P-450 reductase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات نیتروارآنتی; PET; photoinduced electron transfer; DPA; 2,2′-dipyridylamine; MOF; metal organic framework; CCG; chemically converted graphene; BODIPY; 4,4-difluoro-4-bora-3a, 4a-diaza-s-indacene; FRET; Förster resonance energy transfer; PANF; porphyrin-functionalize
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات نیتروارآنتی; nZVI; nanoscale zero-valent iron; WHO; World Health Organization; COCs; chlorinated organic compounds; PCs; phenolic compounds; AOPs; advanced oxidation processes; ZVI; zero-valent iron; PRBs; permeable reactive barriers; NACs; nitroaromatic compounds; PB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات نیتروارآنتی; Nitroaromatic compounds; Aminoaromatic compounds; Electrochemical reduction; Electrochemiluminescence; Reactive oxygen species
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات نیتروارآنتی; NfsA; Quinones; Nitroaromatic compounds; CB-1954; Bioreductive activation; ArNO2; nitroaromatic compound; FAD; flavin adenine dinucleotide; FMN; flavin mononucleotide; kcat; the apparent catalytic constant; kcat/Km; the bimolecular rate constant in the st