منوکسید نیتروژن

در این صفحه تعداد 158 مقاله تخصصی درباره منوکسید نیتروژن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI منوکسید نیتروژن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; CCHH; China, Children, Homes, Health; CI; confidence interval; CO; carbon monoxide; ISAAC; International Study of Asthma and Allergies in Childhood; NO2; nitrogen dioxide; NO; nitrogen monoxide; NOx; nitrogen oxides; OR; odds ratio; PM10; particulate matt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; AFRst; stoichiometric air fuel ratio; ATDC; after top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; cad; crank angle degree; CH4; methane; CI; compression ignition; CO; carbon monoxide; CoV; coefficient of variation; CO2; carbon dioxide; CN; cetane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; PRm; premixed ratio of methanol; HC; hydrocarbons; CO; carbon monoxide; NOX; nitrogen oxides; NO; nitrogen monoxide; NO2; nitrogen dioxide; N2O; nitrous oxide; PM; particulate matter; DOC; diesel oxidation catalyst; Turbocharged diesel engine; Methanol; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; HD; heavy duty; THC; total hydrocarbon; NOX; nitrogen oxides; PM; particulate matter; DMCC; diesel/methanol compound combustion; DMDF; diesel methanol dual fuel; HC; hydrocarbon; CO; carbon monoxide; NO2; nitrogen dioxide; HCCI; homogeneous charge, compre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; Diesel/methanol dual fuel; NO2 emission; Hydroperoxyl (HO2) radicals; Influence factors; DMCC; diesel/methanol compound combustion; NO2; nitrogen dioxide; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution proportion; HO2; hydroperoxyl; NOx; nitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; Parkinson's disease; Neurodegenerative disease; Substantia nigra pars compacta (SNpc); Resolvin D2; MyD88; myeloid differentiation factor 88; NF-κB; nuclear factor-kappa B; TNF-α; tumor necrosis factor α; TLR4; toll-like receptors 4; NO; nitrogen monox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; ADT-OH; anethole dithiolethione, 5-[p-methoxyphenyl]3H-1,2-dithiole-3-thione; AP219; 9-(Carboxynonyl)triphenylphosphonium bromide; AP39; (10-oxo-10-(4-(3-thioxo-3H-1,2-dithiol-5-yl)phenoxy)decyl)triphenylphosphonium bromide; ApoE; apolioprotein E; ARRIVE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; ADAMTS; a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs; ADSC; adipose-derived stem cell; ATP; adenosine triphosphate; BMP; bone morphogenic protein; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; COMP; cartilage oligomeric matrix protein; CREB; cAM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; A/F ratio; air/fuel ratio; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; CA; crank angle; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CR; compression ratio; CLD; chemi-luminescence detector; DISI; direct injection spark ignition; ECU; electroni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; METH; methamphetamine; α-syn; α-synuclein; LBs; Lewy bodies; DA; dopamine; TH; tyrosine hydroxylase; DAT; dopamine transporter; VMAT-2; vesicular monoamine transporter 2; ROS; reactive oxygen species; NOS; nitric oxide synthase; NO; nitrogen monoxide; Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منوکسید نیتروژن; Ferric cyanide horse heart myoglobin; Nitrogen monoxide; Reductive nitrosylation; Kineticsheme-Fe(III), ferric heme-protein; heme-Fe(III)-cyanide, ferric cyanide heme-protein; heme-Fe(II), ferrous heme-protein; Mb, myoglobin; Mb(III), ferric Mb; Mb(III)–c