بردارهای غیر ویروسی

در این صفحه تعداد 96 مقاله تخصصی درباره بردارهای غیر ویروسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بردارهای غیر ویروسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بردارهای غیر ویروسی; Corneal inflammation; Keratitis; Gene therapy; Gene editing; Corneal neovascularization; Angiogenesis; Viral-vectors; Non-viral vectors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بردارهای غیر ویروسی; Gene delivery; Polyallylamine; Dexamethasone; Non-viral vectors; Nanoparticles; Dexamethasone (PubChem CID: 5743); Polyallylamine (PubChem CID: 7853); Pyridine (PubChem CID: 1049); Sodium tetraborate (PubChem CID: 10219853); Dimethyl sulfoxide (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بردارهای غیر ویروسی; CHEMS, cholesteryl hemisuccinate (PubChem CID: 65082);; Chol, cholesterol (PubChem CID: 5997);; DDAB, dimethyldioctadecylammonium bromide (PubChem CID: 77293);; DMPE, dimyristoylphosphatidylethanolamine (PubChem CID: 114944);; DMPG, 1,2-ditetradecanoyl-sn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بردارهای غیر ویروسی; Polyethylenimine (PubChem CID: 9033); Poly-l-arginine (PubChem CID: 6322); Dextran sulfate (PubChem SID: 57288723); Polyallylamine (Pub Chem CID: 7853); Polystyrene sulfonate (Pub Chem CID: 75905); Transfection; Gene silencing; Non-viral vectors; siRNA; P