معادله غیر خطی Schrödinger

در این صفحه تعداد 316 مقاله تخصصی درباره معادله غیر خطی Schrödinger که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادله غیر خطی Schrödinger (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله غیر خطی Schrödinger; Optical fibres; Soliton molecules; Average-dispersion management; Nonlinear Schrödinger equation; Higher-order effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله غیر خطی Schrödinger; DC PCF; dual-core photonic crystal fiber; IR; infrared; NLDC; nonlinear directional coupler; SEM; scanning electron microscope; CNLSE; coupled nonlinear schrödinger equation; NLSE; nonlinear schrödinger equation; OPA; optical parametric amplifier; ER; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله غیر خطی Schrödinger; Optical solitons; Nonlinear Schrödinger equation; Nonlinear optical waveguides; Lotka-Volterra models; Hopf bifurcations; 42.65.Tg; 42.65.Sf; 05.45.Yv;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله غیر خطی Schrödinger; Planar defect; Interface; Nonlinear waves; Localized states; Nonlinear Schrödinger equation; Gross-Pitaevskii equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله غیر خطی Schrödinger; Dust ion acoustic rogue waves; Nonlinear Schrödinger equation; Modulational instability; Nonextensive distribution; Tsallis statistical mechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله غیر خطی Schrödinger; Quantum fluids; Gross-Pitaevskii equation; Nonlinear Schrödinger equation; Nonuniform finite differences; Time splitting; Fourier spectral method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله غیر خطی Schrödinger; Quantum-classical transition; Nonlinear Schrödinger equation; Transition trajectory; Eckart barrier scattering; Metastable state;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله غیر خطی Schrödinger; Nonlinear Schrödinger equation; Media interface; Planar defect; Soliton; Localized states; Nonlinear waves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله غیر خطی Schrödinger; Self-modulation of charged-particle beams; Collective effects in the charged-particle  beam physics; Thermal Wave Model for charged-particle  beams; Beam wave function; Plasma wake filed excitation; Nonlinear Schrödinger equation;