اتوکسیلاتهای غیرولفنول

در این صفحه تعداد 62 مقاله تخصصی درباره اتوکسیلاتهای غیرولفنول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اتوکسیلاتهای غیرولفنول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتوکسیلاتهای غیرولفنول; FO; forward osmosis; DS; draw solution; FS; feed solution; CMC; critical micelle concentration; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; LMH; L/m2h; GMH; g/m2h; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; NP; nonylphenol ethoxylates; TOC; total organic carbon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتوکسیلاتهای غیرولفنول; NP-10; nonylphenol decaethoxylate; NPEOs; nonylphenol ethoxylates; WWTPs; wastewater treatment plants; AOPs; advanced oxidation processes; HO; hydroxyl radicals; TOC; total organic carbon; HPLC; high performance liquid chromatography; GC-MS; gas chromat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتوکسیلاتهای غیرولفنول; ACN; acetonitrile; AOX; halogenated organic compounds; APs; alkylphenols; BFRs; brominated flame retardants; BPA; bisphenol A; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CID; collision-induced dissociation; DAD; diode array detector; DCM; dichlorom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتوکسیلاتهای غیرولفنول; E; coefficient of efficiency; i; trophic level; NP; nonylphenol; NPEOs; nonylphenol ethoxylates; OMEGA; optimal modeling for ecotoxicological assessment; Uptake; Elimination; Biotransformation; Toxicokinetics; Western Scheldt estuary;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتوکسیلاتهای غیرولفنول; Carbonylation; Ecotoxicology; Nonylphenol; Oxidative stress; Proteomics; Ruditapes decussatus; BSA; bovine serum albumin; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylamonio]-1-propanesulfonate; 2DE; two-dimensional electrophoresis; DMSO; dimethyl sulfoxide; DNPH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتوکسیلاتهای غیرولفنول; Sonication-assisted extraction; Di-(2-ethylhexyl)phtalate; Nonylphenol; Nonylphenol ethoxylates; Polychlorinated biphenyls; Sludge; Gas chromatography–mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتوکسیلاتهای غیرولفنول; Microwave-assisted extraction; Pressurised solvent extraction; Sediment samples; Nonylphenols; Nonylphenol ethoxylates; Phthalates and experimental design approach;