مراقبت های پرستاری

در این صفحه تعداد 357 مقاله تخصصی درباره مراقبت های پرستاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مراقبت های پرستاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; DM; diabetes mellitus; T1DM; diabetes mellitus type 1; Diabetes management; Diabetes type 1; Monitoring; Nursing care; Telenursing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; Accidente cerebrovascular; Guía de práctica clínica; Evaluación de procesos (atención de salud) y resultados; Atención de enfermería; Stroke; Practice guideline; Outcome and process assessment (health care); Nursing care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; Culturally competent care; Health service accessibility; Nursing care; Transgender persons; Review; Atención de Enfermería; Accesibilidad a los servicios de salud; Asistencia sanitaria culturalmente competente; Personas transgénero; Revisión;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; Atención de Enfermería; Accesibilidad a los servicios de salud; Asistencia sanitaria culturalmente competente; Personas transgénero; Revisión; Culturally competent care; Health service accessibility; Nursing care; Transgender persons; Review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; Enfermedad de Alzheimer; Demencia; Cuidados enfermeros; Test breve para la evaluación del estado; cognitivo; Factores de riesgo vascular; Intervenciones no farmacológicas; Mid cognitive impairment; Alzheimer disease; Dementia; Nursing care; Brief cognit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; Ebola virus; Nursing care; Infection control; Personal protective equipment; Virus del Ébola; Cuidados de enfermería; Control de infecciones; Equipo de protección personal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; Procesos de enfermería; Atención de enfermería; Planificación de atención al paciente; Informática aplicada a la enfermería; Registros electrónicos de salud; Nursing processes; Nursing care; Patient care planning; Nursing informatics; Electronic h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; Airway management; Noninvasive ventilation; Nursing care; Respiratory insufficiency; Respiratory therapy; Emergency; Critical care unit; Skin lesions; Pressure ulcers; Masks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; Non-invasive ventilation; Critical care; Skin lesions; Interface; Nursing care; Respiratory insufficiency; Ventilación no invasiva; Cuidados intensivos; Lesiones cutáneas; Interfase; Cuidados de enfermería; Insuficiencia respiratoria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; Ventilación no invasiva; Cuidados intensivos; Lesiones cutáneas; Interfase; Cuidados de enfermería; Insuficiencia respiratoria; Non-invasive ventilation; Critical care; Skin lesions; Interface; Nursing care; Respiratory insufficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مراقبت های پرستاری; Hematopoietic stem cell transplant (HSCT); Bone marrow transplant; Intensive care unit (ICU); Nursing care; Adult patients and their families; ICU staff preparation for care;