اکسا کلسیوم فسفات

در این صفحه تعداد 94 مقاله تخصصی درباره اکسا کلسیوم فسفات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسا کلسیوم فسفات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسا کلسیوم فسفات; Silver nanoparticles; Octacalcium phosphate; α-Tricalcium phosphate; Polydopamine; Multi-drug resistant bacteria; Osteoblast;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسا کلسیوم فسفات; HA; hydroxyapatite; CaP; calcium phosphate; OCP; octacalcium phosphate; TCP; tricalcium phosphate; CHA; carbonated hydroxyapatite; Mg-HA; magnesium doped hydroxyapatite; FA; fluorapatite; Sr-HA/CHA; strontium-doped hydroxyapatite/carbonated hydroxyapatite
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسا کلسیوم فسفات; ANC; acid neutralisation capacity; BA; bottom ash; CSH; calcium-silicate hydrates; DOC; dissolved organic carbon; dw; dry weight; FA; fly ash; ICP; inductively coupled plasma; LOD; limit of detection; MA; mixed ash; MSWI; municipal solid waste incineratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسا کلسیوم فسفات; FDA; U.S. Food and Drug Administration; CaP; calcium phosphate; HAp; hydroxyapatite; ED; electrodeposition; DCPD; dibasic calcium phosphate dehydrate (Brushite); OCP; octacalcium phosphate; NPs; nanoparticles; TPP; pentasodium tripolyphosphate hexahydrate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسا کلسیوم فسفات; PLA; polylactic acid; PGA; polyglycolic acid; PLGA; polylactic-co-glycolic acid; PLLA; poly l-lactic acid; PPF; polypropylene fumarate; PE; polyethylene; PEEK; polyether ether ketone; PSU; polysulphone; UHMWPE; ultra-high molecular weight polyethylene; PS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسا کلسیوم فسفات; ABs; apoptotic bodies; ACP; amorphous calcium phosphate; ACVs; articular cartilage vesicles; AFM; atomic force microscopy; ANK; ankyrin; AnxA1, AnxA2, AnxA4, AnxA5, AnxA6, AnxA7; vertebrate annexins 1, 2, 4, 5, 6, 7; BCP; basic calcium phosphate; BMP; bon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسا کلسیوم فسفات; HA; hydroxyapatite; OCP; octacalcium phosphate; OCP/Col; composite of synthetic octacalcium phosphate and collagen; β-TCP; β-tricalcium phosphate; Bone regeneration; Bone substitutes; Tooth eruption; Octacalcium phosphate; Collagen; Canine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسا کلسیوم فسفات; @w; at week; ADP; Adenosine DiPhosphate; AE; Acid Etched; ALP; Alkaline Phosphatase; APTES; (Aminopropyl)Triethoxysilane; ATP; Adenosin TriPhosphate; BIC; Bone-Implant Contact; BMP; Bone Morphogenetic Protein; BSP; Bone Sialoprotein; Ca; Calcium; CaP; Cal