مدار باز مدار ولتاژ

در این صفحه تعداد 166 مقاله تخصصی درباره مدار باز مدار ولتاژ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدار باز مدار ولتاژ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدار باز مدار ولتاژ; Proton-exchange membrane; Cerium-composite membrane; Radical scavenger; Oxidative stability; Accelerated oxidative-stability test; CV; cyclic voltammetry; DMAC; N,N-dimethyl acetamide; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO-d6; N,N-dimethyl sulfoxide; ECSA; ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدار باز مدار ولتاژ; η; efficiency; Voc; open-circuit voltage; Jsc; short-circuit current density; Oxide solar cells; Magnetron sputtering; Power conversion efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدار باز مدار ولتاژ; A; electron acceptor; acac; acetylacetonate; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum; BAlq; bis(2-methyl-8-quinolinolato)-mono(4-phenylphenolato)aluminum; BCP; 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline; Bepp2; bis[2(2′-hydroxyphenyl)pyridine]beryll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدار باز مدار ولتاژ; AFM; atomic force microscopy; (B)Chl; (bacterio)chlorophyll; BChl-1; methyl pyrobacteriopheophorbide a; BChl-2; methyl bacteriopheophorbide a; BCP; bathocuproine; Chl-1; methyl pyropheophorbide a; Chl-2; methyl pheophorbide a; CV; cyclic voltammogram; D/A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدار باز مدار ولتاژ; Ag; silver; Ag2S; silver Sulfide; AIST; Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; AM; air mass; a-Si; amorphous silicon; Au; gold; AZO; Al-doped ZnO; Bi2S3; bismuth(III) sulfide; CB; conduction band; CBD; chemical bath dep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدار باز مدار ولتاژ; Graphene; Nanostructures; Nanocomposites; Graphene-based materials; Energy storage; Energy conversion; AFC; alkaline fuel cell; AFM; atomic force microscopy; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BHJ; bulk-heterojunction; CNT; carbon nanotube; CTAB; ctyltrimethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدار باز مدار ولتاژ; Battery monitoring; On-line estimation algorithm; Power prediction; State of charge; State of health; AEKF; adaptive extended Kalman filter; ANFIS; adaptive neuro-fuzzy inference system; ANN; artificial neuronal networks; ASPKF; adaptive sigma-point Kalma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدار باز مدار ولتاژ; Thin-film silicon; Multijunction solar cells; Illumination sources and intensity; Fill factor; Open-circuit voltage; Short-circuit current density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدار باز مدار ولتاژ; BChl; bacteriochlorin; cmTiO2; compact TiO2; CV; cyclic voltammetry; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; Eg; band-gap energy; EQE; external quantum efficiency; FF; fill factor; FTO; fluorine-doped tin oxide; HOMO; highest occupied molecul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدار باز مدار ولتاژ; Composite membrane; Fuel cell; Membrane modification; Nanomaterial; SPAES polymer; AFC; alkaline fuel cells; BPO; benzoyl peroxide; CMB; cross-linked miscible; CNT; carbon nanotube; DFBP; decafluorobiphenyl; DMFC; direct methanol fuel cell; HPA; heteropol