پارامتر سفارش

در این صفحه تعداد 247 مقاله تخصصی درباره پارامتر سفارش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پارامتر سفارش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامتر سفارش; Metronidazole; Imidazole derivatives; Structure-toxicity relationship; Liposomes; Monolayers; Molecular dynamics simulations; Drug design; DPPC; dipalmitoylphosphatidylcholine; Log Do/w; distribution coefficient using an octanol/water system; Log DDS; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامتر سفارش; car-following model; traffic oscillations; flow instability; acceleration noise; action points; spectral intensity; fluctuations; correlations; order parameter; bicycle traffic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامتر سفارش; Magnetic colloidal dispersion; Monte Carlo method; Ferromagnetic rod-like particle; Phase change; Aggregate structure; Radial distribution function; Order parameter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامتر سفارش; Earth human settlement ecosystem; Human settlement ecological change; Order parameter; Disordered state; Interference bifurcation; Independent factor; Common factor; Leading factor; Factor correlation degree;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامتر سفارش; Solid-state NMR; Membrane fluidity; Order parameter; Lipid phase heterogeneity; Astringency; Bitterness; C; (+)-catechin; CH; cholesterol; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPC-2H54; 1,2-myristoyl-2H54-sn-glycero-3-phosphocholine; EtOH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامتر سفارش; High birefringence isothiocyanato terphenyls; Low driving voltage; Dipole-dipole correlation factor; Molecular association; Order parameter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامتر سفارش; ACN; Acetonitrile; ALA; alpha-lactalbumin; modALA; modified alpha-lactalbumin; AITC; allyl isothiocyanate; aN; hyperfine coupling; BSA; bovine serum albumin; Cini; initial protein concentration; Cser; protein concentration in serum; DLS; dynamic light sca