دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند

در این صفحه تعداد 105 مقاله تخصصی درباره دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; Phosphotungstic acid; Phosphorus-tungsten oxide; Hole injection layer; Spin-coating process; Organic light-emitting diode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; A; electron acceptor; acac; acetylacetonate; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum; BAlq; bis(2-methyl-8-quinolinolato)-mono(4-phenylphenolato)aluminum; BCP; 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline; Bepp2; bis[2(2′-hydroxyphenyl)pyridine]beryll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; Organic light-emitting diode; Thermally activated delayed fluorescence; Blue host; Host polarity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; Electroluminescence; Electron-transport material; Organic light-emitting diode; Reliability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; Organic light-emitting diode; Color-conversion layer; Color rendering index; Phosphor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; Organic light-emitting diode; Micro-cavity OLED; Top emission; Low driving voltage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; Film transfer; Organic light-emitting diode; Low-cost processing; Thermally activated delayed fluorescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; Organic vertical transistor; Soldering; Tin micro-balls; Organic light-emitting diode; Space-charge-limited transistor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; Liquid precursor; Delivery system; Water vapor permeation barrier; Organic light-emitting diode; Water vapor transmission rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; ACN; acetonitrile; ATRA; atom transfer radical addition; bpy; 2,2′-bipyridine; CDC; cross-dehydrogenative coupling; DCM; dichloromethane; DFT; density functional theory; DHA; dihedral angle; DMF; dimethylformamide; DSSC; dye sensitized solar cell; FC; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; 26DCzPPy; 2,6-bis(3-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)pyridine; 3TPYMB; tris-[3-(3-pyridyl)mesityl]borane; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato) aluminium; B3PYMPM; 4,6-bis(3,5-di(pyridin-3-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine; B3PyPB; bis-1,2-(3,5-di-3-pyridylphenyl)benzene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودی که بطور ارگانیک نور صادر میکند; Organic bistable light-emitting devices; Organic bistable devices; Organic light-emitting diode; Color switching behavior;