حلال های آلی

در این صفحه تعداد 466 مقاله تخصصی درباره حلال های آلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حلال های آلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حلال های آلی; SVP; Salinivibrio zinc-metalloprotease; TLP; thermolysin-like protease; PAE; Pseudomonas aeruginosa elastase; FAGLA; N-[3-(2-furyl)acryloyl]-glycyl-l-leucine amide; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; Salinivibrio zinc-metalloprotease; Cataly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حلال های آلی; Raynaud's phenomenon; Nitric acid; Organic solvents; Capillaroscopy; Nail bed; Scleroderma spectrum disorders; Scleroderma pattern; Fenómeno de Raynaud; Ácido nítrico; Solventes orgánicos; Capilaroscopia; Lecho ungueal; Enfermedades de espectro escler
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حلال های آلی; Explosives detection; Aqueous solutions; Organic solvents; Room temperature ionic liquids; Electrochemistry; Cyclic voltammetry; Square wave voltammetry; Electrochemical sensors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حلال های آلی; Vanillic acid; Solubility; Organic solvents; Solid-liquid equilibrium; Modeling; Thermodynamic properties; Excess enthalpy of solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حلال های آلی; THF; tetrahydrofuran; DMSO; dimethyl sulfoxide; MeOH; methanol; AcN; acetonitrile; Impedance detector; Dual cell; Multivibrator; Organic solvents; Relative permittivity; Water determination;