انتشارات Otoacoustic

در این صفحه تعداد 254 مقاله تخصصی درباره انتشارات Otoacoustic که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتشارات Otoacoustic (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشارات Otoacoustic; Type 1 diabetes; Hearing loss; Meta-analysis; Pure tone audiometry; Otoacoustic emissions; Auditory brainstem response;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشارات Otoacoustic; Medial olivocochlear reflex; Auditory efferent system; Otoacoustic emissions; Contralateral suppression; Amplitude modulation; Multi-talker babble; AM; amplitude-modulated; BBN; broadband noise; CAS; contralateral acoustic stimulation; EM; envelope-modula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشارات Otoacoustic; ABR; auditory brainstem response; ANSD; auditory neuropathy spectrum disorder; CHD; calponin homology domain; DIAPH3; Diaphanous homolog 3; DPOAEs; distortion product otoacoustic emissions; GSDM; gasdermin; IHCs; inner hair cells; KO; knockout; OAEs; otoa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشارات Otoacoustic; Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD); Cortical auditory evoked potentials (CAEP); P1 biomarker; Cortical phase synchrony; Inter-trial coherence (ITC); Current density reconstruction; Source analysis; Cochlear implants; Hearing aids; High-density E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشارات Otoacoustic; AN; auditory nerve; BM; basilar membrane; CF; characteristic frequency; CAS; contralateral acoustic stimulation; MOC; medial olivocochlear; OAE; otoacoustic emission; PTC; psychophysical tuning curve; OHC; outer hair cell; SFOAE; stimulus-frequency otoaco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشارات Otoacoustic; CI; confidence interval; dBA; decibels A-weighted; HL; hearing level; OAE; otoacoustic emissions; PTA; pure tone audiometry; Pure tone screening; Permanent hearing impairment; Conductive hearing impairment; Multimedia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشارات Otoacoustic; Speech perception; Central auditory processing disorder; Otoacoustic emissions suppression; Ear advantage; Speech recognition in babble; Auditory processing disorder; OAE; OtoAcoustic Emissions; MOC; Medial OlivoCochlear system; CAPD; Central Auditory Pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشارات Otoacoustic; ABR; auditory brainstem-evoked response; ANSD; auditory neuropathy spectrum disorder; ATP; adenosine triphosphate; OAE; otoacoustic emissions; FRDA; Friedreich's ataxia; ICARS; International Cooperative Ataxia Rating Scale; PTA; pure-tone average; Fried