غشای بیرونی vesicles

در این صفحه تعداد 82 مقاله تخصصی درباره غشای بیرونی vesicles که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غشای بیرونی vesicles (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; Intracellular delivery strategies; Bacterial secretion systems; Outer membrane vesicles; Cell-penetrating effector proteins - CPE; Therapeutic applications; Escherichia coli;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; Outer membrane vesicles; Extracellular vesicles; Biogenic drug carriers; Nanoantibiotics; Myxobacteria; Electron cryomicroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; analytical biochemistry; biotechnology; stability; vaccines; vaccine adjuvants; excipients; AAHS; amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate adjuvant; AlPO4; aluminum hydroxyphosphate adjuvant; DoE; Design of Experiment; DSC; differential scanning calori
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; Brucellosis; Treatment failure; Immunotherapy; Therapeutic vaccine; Outer membrane vesicles; Cell mediated immunity and humoral immunity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; NTS; non-typhoidal Salmonella; OMVs; outer membrane vesicles; LPS; lipopolysaccharide; OMPs; outer membrane proteins; Alum; aluminum; ELISA; Enzyme-linked immunosorbent assay; BCA; bicinchoninic acid assay; S. Typhimurium; Salmonella Typhimurium; S. Chole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; AI; avidity index; CSF; cerebrospinal fluid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FbpA; ferric binding protein A; FetA; ferric enterobactin A; fHbp; factor H binding protein; HLA; human leucocyte antigen; LPS; lipopolyssacharide; MenB; Neisseria meni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; Enterohemorrhagic Escherichia coli O157; Outer membrane vesicles; Immunomodulation; Proinflammatory cytokines; Flagellin; Lipopolysaccharide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; Outer membrane vesicles; MicA; Salmonella; Immunity; Vaccine; OMV; outer membrane vesicle; OMP; outer membrane protein; sRNA; small RNA; LPS; lipopolysaccharide; IP; intraperitoneal; CFU; colony forming units; p.o; per os;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; ATRA; All-Trans Retinoic Acid; OMVs; outer membrane vesicles; CPMVs; cholera pentavalent outer membrane vesicles; DMSO; dimethyl Sulfoxide; sIgA; secretory IgA; V.cholerae; Vibrio cholerae; ATRA; Cholera; CPMVs; OMVs; TLR2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; −p; absence of virulence plasmid (either pSS or pINV); +p; presence of virulence plasmid (either pSS or pINV); Cyto; cytoplasm; CytoM; cytoplasmic membrane; DOMV; detergent-derived outer membrane vesicles; E. coli; Escherichia coli; GMMA; Generalized Mo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; Acinetobacter baumannii; Outer membrane vesicles; Virulence; Innate immunity; ProteomicsMDRAb, multidrug resistant Acinetobacter baumannii; OMVs, outer membrane vesicles; PAMPs, pathogen-associated molecular patterns; MLST, multilocus sequence typing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; Francisella; Outer membrane vesicles; Vaccine; Zebrafish; F.n.n.; Francisella noatunensis ssp. noatunensis; F.n.o.; Francisella noatunensis ssp. orientalis; F.t.n.; Francisella tularensis ssp. novicida; OMVs; outer membrane vesicles; d.p.i.; days post inf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; Neisseria meningitidis; Bexsero®; Vaccine; Quantitative proteomics; Outer membrane vesicles; GNA; genome-derived Neisseria antigens; CV; coefficient of variation; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; MSE; elevated energy MS; OMV; outer membr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای بیرونی vesicles; OMVs; outer membrane vesicles; LPS; lipopolysaccharide; SDS; sodium dodecyl sulfate; PAGE; polyacrylamide gel electrophoresis; MALDI-TOF; matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight; Membrane; Proteomics; Biogenesis; Bacteria;