آسیب اکسیداتیو DNA

در این صفحه تعداد 427 مقاله تخصصی درباره آسیب اکسیداتیو DNA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آسیب اکسیداتیو DNA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; ANOVA; analysis of variance; AD; Alzheimer's disease; CASP; Comet Assay Software Project Lab; CO2; carbonic anhydride; DMSO; dimethyl sulphoxide; DNA; deoxyribonucleic acid; EDTA; ethylene diamine tetraacetic acid; GSH; glutathione; HCY; homocysteine; hOG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; 8-oxodG; 8-oxo-7,8-dihydro-2ʹ-deoxyguanosine; NM; nitrogen mustard; IHC; immunohistochemistry; MPO; myeloperoxidase; SM; sulfur mustard; COX-2; cyclooxygenase-2; TUNEL; terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling; CEES; 2-chloroethylethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; BC; breast cancer; iAs; inorganic arsenic; TAs; total As; AsB; arsenobetaine; MMA(III); monomethylarsonous acid; MMA(V); monomethylarsonic acid; DMA(III); dimethylarsinous acid; DMA(V); dimethylarsinic acid; PMI; primary methylation index; SMI; secondary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; 8-oxoG; 7,8-dihydro-8-oxoguanine; AECs; airway epithelial cells; AHR; airway hyperresponsiveness; APE1; AP-endonuclease 1; AP sites; apurinic/apyrimidinic site; BER; base excision repair; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; CA; comet assay; DSB; double-st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; hTDP1; human tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1; TOP1; topoisomerase I; TOP2; topoisomerase II; TOP1cc; TOP1 cleavage complex; TOP2cc; TOP2 cleavage complex; DNA damage and repair; 3′-End blocking DNA lesions; 5′-End blocking DNA lesions; Topoisomerases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; IARC; The International Agency for Research on Cancer; NQ; naphthoquinone; NQH2; hydroxynaphthalene; 8-oxodG; 8-oxo-7,8-dihydro-2′-deoxyguanosine; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; HPLC; high-performanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; ROS; reactive oxygen species; AP; apurinic/apyrimidinic site; THF; 3-hydroxy-2-hydroxymethyltetrahydrofuran or tetrahydrofuran; Ura; uracil; dU; 2′-deoxyuridine; αdA; α-anomeric 2′-deoxyadenosine; Hx; hypoxanthine; 8oxoG; 7,8-dihydro-8-oxoguanine; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; PARP-1; poly (ADP-ribose) polymerase-1; ARC; age-related cataract; 8-OHdg; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; HRM; high-resolution melting; PBMCs; peripheral blood mononuclear cells; PSC; posterior subcapsular; LECs; lens epithelial cells; BER; base excision
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; APE1; AP endonuclease 1; PolB; polymerase β; PolG; polymerase γ; BER; base excision repair; CSF; cerebral spinal fluid; MMSE; mini mental state examination; SNP; single nucleotide polymorphisms; TFAM; mitochondrial transcription factor A; AD; Alzheimerâ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; Cu(OP)2; 1,10 copper-o-phenanthroline; dL; 2-deoxyribonolactone; 5′-dRp; 5′-deoxyribose-5-phosphate; AP; apurinic/apyrimidinic (abasic); Polβ DNA polymerase β DPC; DNA-protein crosslink; MEF; mouse embryonic fibroblast; Oxa; oxanine; TPZ; ti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب اکسیداتیو DNA; Oxidative DNA damage; Crystal structure; Base excision repair; Nucleotide incision repair; AP endonuclease; ROS; reactive oxygen species; AP; apurinic/apyrimidinic site; THF; tetrahydrofuran; αdN; alpha-anomeric 2′-deoxynucleosides; DHT; 5,6-dihydrothy