آشنایی با موضوع

انواع مختلفی از سرطان پانکراس وجود دارد. شایع ترین نوع آدنوکارسینوم پانکراس داکتال است. آدنوکارسینوم پانکراس داکتال یک نوع از سرطان لوزالمعده برون ریز است. آدنوکارسینوم پانکراس داکتال از سلول هایی تشکیل می شود که لوله های کوچکی در لوزالمعده به نام کانال ها (سلول های مجرای در نمودار بالا) را تشکیل می دهند. اینها آب گوارش را که شامل آنزیم ها هستند، به داخل کانال پانکراس اصلی و سپس به دوازدهه (قسمت اول روده کوچک) حمل می کنند. آدنوکارسینوم پانکراس داکتال می تواند در هر کجا در پانکراس رشد کند، هرچند که بیشتر در پانکراس یافت می شود.
در این صفحه تعداد 371 مقاله تخصصی درباره آدنوکارسینوم پانکراس داکتال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آدنوکارسینوم پانکراس داکتال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Pancreatic ductal adenocarcinoma; Hydrogels; Epithelial-mesenchymal transition; 3D culture; Tumor microenvironment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; PDAC concomitant with IPMN; Inflammation; Atrophy; ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CT; computed tomography; DM; diabetes mellitus; ERCP; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; EUS; endoscopic ultrasonog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Tissue mechanics; Indentation; Pancreatic ductal adenocarcinoma; Pancreatitis; Pancreatic stellate cells; Cancer associated fibroblasts; Collagen hydrogels;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Krüppel-like factor 4; Meta-analysis; Prognosis; Cancer; Tumor; Carcinoma; TNBC; triple-negative breast cancer; BC; breast cancer; CRC; colorectal cancer; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; GC; gastric cancer; HCC; hepatocellular carcinoma; NPC; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; AML; Acute myeloid leukemia; BBB; blood-brain barrier; BCAAs; branched-chain amino acids; ecDNA; extrachromosomal DNA; FH; fumarate hydratase; GBM; glioblastoma multiforme; HIF1/2; hypoxia-inducible factor 1/2; IDH1/2; isocitrate dehydrogenases 1/2; LXR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Pain management; Pancreatic ductal adenocarcinoma; Analgesics; Neurolysis; Supportive care; Surgery; Endoscopy; Radiotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Early Detection; Biomarker; Sojourn Time; Time Course Study; DM; diabetes mellitus; FBG; fasting blood glucose; PDAC; pancreatic ductal adenocarcinoma; TDX; cancer diagnosis; THG; onset of hyperglycemia; VHG; volume of hyperglycemia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; AML; acute myeloid leukemia; DFS; disease-free survival; DLBCL; diffuse large B-cell lymphoma; DSPC; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DSPE; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; EPR; enhanced permeation and retention; MB; molecular b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; KP; kynurenine pathway; IDO; indoleamine 2,3-dioxygenase; TDO2; tryptophan 2,3 dioxygenase (gene); TDO; tryptophan 2,3 dioxygenase (enzyme); KAT; kynurenine aminotransferase; KMO; kynurenine monooxigenase; Trp; tryptophan; KYN; L-kynurenine; KYNA; kynuren
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Biomarkers for pancreatic ductal adenocarcinoma; Nanotechnology; Pancreatic adenocarcinoma clinical stage; Protein corona; Pancreatic ductal adenocarcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Immune Response; Kras; PDAC; Tumorigenesis; ADM; Acinar-ductal metaplasia; AKT; protein kinase B; ERK; extracellular signal-regulated kinase; ESC; embryonic stem cell; GFP; green fluorescent protein; IL; interleukin; IL17R; interleukin 17 receptor; JNK;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Pancreatic adenocarcinoma; Resectable tumor; Laparotomy; Survival; PDAC; Pancreatic ductal adenocarcinoma; OS; overall survival; PFS; progression free survival; DFS; disease free survival; SMV; Superior mesenteric vein; SMA; Superior mesenteric artery; PV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; 5-FU; 5-fluoro-uracil; AAV; adeno-associated virus; ADAM; ADAM metallopeptidase domain; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; CCL; chemokine (C-C motif) ligand; CD; cluster of differentiation; CTLA-4; cytotoxic T-lymphocyte-associated ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Pancreatic ductal adenocarcinoma; Health-related quality of life; Mood; Nutrition; Fatigue; Chemotherapy; Palliative care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Cancer metabolism; Combinatory therapy; Glutaminase isoenzymes; Glutamine; Glutaminase inhibitors; Metabolic reprogramming; DON; 6-diazo-5-oxy-L-norleucine; EATC; Ehrlich ascites tumour cells; ERK; extracellular signal-regulated kinases; GA; glutaminase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; FPC; familial pancreatic cancer; HW; Hardy-Weinberg; IDO2; indoleamine 2,3-dioxygenase-2; PCR; polymerase chain reaction; PDA; pancreatic ductal adenocarcinoma; SNP; single nucleotide polymorphism; TJUH; Thomas Jefferson University Hospital;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Pancreatic Cystic Neoplasm; Natural History; Monitoring; Invasive Carcinoma; CT; computed tomography; EUS; endoscopic ultrasound; MD; main duct; MPD; main pancreatic duct; MRI; magnetic resonance imaging; PDAC; pancreatic ductal adenocarcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; APC; antigen presenting cell; BM; bone marrow; CCL; CC-chemokine ligand; CEA; carcinoembryonic antigen; CEAR; carcinoembryonic antigen receptor; Clec4f; C-type lectin domain family 4 member F; CRC; colorectal cancer; CTC; circulating tumour cell; CXCL; ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Pancreatic cancer; Simvastatin; Cancer stem cells; Sonic Hedgehog; BMP4; Bone morphogenetic protein 4; ClSCs; Cancer stem cells; GEM; Gemcitabine; Shh; sonic Hedgehog; SIM; Simvastatin; PDA; Pancreatic ductal adenocarcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; AUC; area under the ROC curve; CCA; cholangiocarcinoma; EAC; esophageal adenocarcinoma; ESCC; Esophageal squamous cell carcinoma; FDA; US Food and Drug Administration; FIT; fecal immunochemical test; FOBT; fecal occult blood test; GI; gastrointestinal; HC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Nanomedicine; Nanodiagnostics; Liquid biopsy; Biophotonics; Pancreatic cancer detection; Pancreatic ductal adenocarcinoma; Sub-femtomolar limit of detection; AJCC; American Joint Commission on Cancer; MMP; matrix metalloproteinase; CTS; cathepsin; UpA; ur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Early Detection; Familial Pancreatic Cancer; IPMN; PanIN-3; CAPS; Cancer of the Pancreas Screening; CT; computed tomography; EUS; endoscopic ultrasonography; FPC; familial pancreatic cancer; HGD; high-grade dysplasia; HR; hazard ratio; HRI; high-risk indi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; AR; arterial resection; ASA; American Society of Anesthesiologists; CA; celiac axis; DGE; delayed gastric emptying; HA; hepatic artery(ies); LOS; length of stay; OR; odds ratio; OS; overall survival; PDAC; pancreatic ductal adenocarcinoma; POPF; postopera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Pancreatic Cancer; Marker; T-cell Activation; Cytokine Production; dMMR; DNA mismatch repair; ICK; immune checkpoint; IHC; immunohistochemistry; IPMN; intraductal papillary mucinous neoplasm; MMR; mismatch repair; MSI; microsatellite instability; PCR; po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Tumor Microenvironment; Galectin-3; Pancreatic Stellate Cells; Mouse Model; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; CCL2; C-C motif chemokine ligand 2; CM; condition medium; CXCL1; chemokine ligand 1; ECM; extracellular matrix; EGFR; epidermal growth factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Pancreatic Cancer; Oncocytic; PanIN; Gastric; Brg1; Brahma Protein-Like 1; IPMN; intraductal papillary mucinous neoplasia; Kras; Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog; KrasG12D; LSL-KrasG12D allele; KrasG12D;PtenΔDuct/+; Sox9CreERT2;KrasG12D;Ptenflo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; MS; mass-spectrometry; NMR; nuclear magnetic resonance spectroscopy; MRS; magnetic resonance spectroscopy; D-2-HG; D-2-hydroxyglutarate; α-KG; α-ketoglutarate; OAA; oxaloacetic acid; TET; ten-eleven translocation; GSH; glutathione; ROS; reactive oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; AUC; area under the curve; CA19-9; carbohydrate antigen 19-9; CAF; cancer associated fibroblast; CD; cluster of differentiation; CEA; carcinoembryonic antigen; CEP8; chromosome enumeration probe 8; cfDNA; cell free DNA; cfNA; cell-free nucleic acid; CK; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; pancreatic intraepithelial neoplasia; intraductal papillary mucinous neoplasms; pancreatic neoplasia; pancreatic ductal adenocarcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوکارسینوم پانکراس داکتال; Intraductal papillary mucinous neoplasm; Lymph node metastasis; Prognostic serum tumor marker; ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CT; computed tomography; DM; diabetes mellitus; ERCP; endoscopic retrograde cholangi