طراحی پارامتریک

در این صفحه تعداد 114 مقاله تخصصی درباره طراحی پارامتریک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طراحی پارامتریک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پارامتریک; Kinetic architecture; Multi-functional envelope; Parametric design; Adaptive shading; Performative design; ASF; Adaptive Solar Facade; BIM; Building information modelling; CAD; Computer aided design; PDE; Performative design environment; PV; Photovoltaic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پارامتریک; Computer aided design; Conceptual design; Design methodology; Parametric design; Gray prediction; Product design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پارامتریک; Industrial design; Human factor in design; Adjective-based design; Parametric design; Eye tracking; Generalized linear model (GLM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پارامتریک; Auditory-vestibular integration; fMRI; Parametric design; Vestibular cortex; Vestibular-evoked myogenic potentials (VEMPs); Superior temporal gyrus; Insula;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پارامتریک; 3D printing; Additive manufacturing; Building design; Structural design; Buildings; Civil engineering; Architectural design; Building materials; Additive construction; Parametric design; Multiconstraint design; LCA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پارامتریک; Thermionic-thermoelectric generator; Irreversible loss; Work function; Temperature distribution; Performance optimization; Parametric design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پارامتریک; Isogeometric analysis; NURBS and T-splines; Parametric design; Rhino and Grasshopper; Visual programming; Graphical generative algorithms
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پارامتریک; Sailing yacht; Systematic series; Parametric design; Variable selection algorithm; Generalized linear regression; VPP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پارامتریک; Multidisciplinary design optimization; Energy performance feedback; Early stage design; Design exploration; Performance-based design; Parametric design; Genetic algorithm; Multi-objective optimization; Design decision support; Design domain integration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پارامتریک; Mass customization; Building Information Modeling (BIM); Parametric design; Constraint-based design; Housing industry