پرداخت برای خدمات اکوسیستم

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره پرداخت برای خدمات اکوسیستم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پرداخت برای خدمات اکوسیستم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Payments for ecosystem services; Ecological restoration; Conservation reserve; Forest cover; Policy design and implementation; Program effectiveness and efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Eco-compensation; Ecological compensation; Payments for ecosystem services; Assessment criteria; Government participation; Property rights;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Ecosystem services; Land stewardship; Payments for ecosystem services; Environmental legislation; Millennium Objectives; Environmental protection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Market-based instruments; Reverse auction; Environmental governance; Qualitative; Novel ecosystems; Payments for ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Payments for ecosystem services; Public-private partnerships; City trees; Climate change adaptation; Corporate social responsibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Q5; Q57; C6; Deforestation; Critical transition; Tipping point; Social cost; Forest dieback; Payments for ecosystem services; Amazon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Territorialization; Payments for ecosystem services; Latin America; Watershed; Water funds; Environmental governance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Payments for Ecosystem Services; Institutional work; Institutions; Work; Institutional creation; REDD +;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Interbasin water transfer; Payments for ecosystem services; Water conflicts; Payment standard; South-to-North Water Diversion project;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Forest management; Fuelwood; Human livelihoods; Payments for ecosystem services; Willingness to pay; Wolong Nature Reserve;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Institutional bricolage; Power relations; Agency; Payments for ecosystem services; Environmental governance; Common pool resources;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Agroforestry adoption; Payments for ecosystem services; Tropical forest frontier; Silvopastoral systems; Innovation diffusion; Q methodology; Perspectives;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Watershed investment; Payments for watershed services; Natural infrastructure; Water-energy-food nexus; Payments for ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Payments for ecosystem services; Gift; Affects; Conservation; Affective labor; Caring labor; Ethics of care; Community forestry; India;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Conservation; Payments for ecosystem services; Policy instruments; Economic incentives; Motivation crowding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Environmental policy; Ecosystem services; Direct payments; Payments for ecosystem services; CAP; Conservation compliance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Ecosystem based mitigation and adaptation; Carbon markets; Restoration; Payments for ecosystem services; Corporate social responsibility; Peatland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Benefit sharing; Hydropower; Corporate social responsibility; Compensation; Payments for ecosystem services; Community development
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; payments for ecosystem services; credit; agroforestry; choice experiment; Ecuador; Latin America;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Q28; Q18; H41; Conservation contracts; Payments for ecosystem services; Payments for environmental services; Biodiversity; Uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Experimental economics; Trust; Communication; Market bilateralisation; Conservation tenders; Reverse auctions; Payments for ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Agri-environment scheme; Ecosystem services; Land use change; Payments for ecosystem services; Market-based instruments; PES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرداخت برای خدمات اکوسیستم; Consumption utility; Contingent valuation; Incentive mechanisms; Opportunity cost of on-farm conservation; Payments for ecosystem services; Willingness to accept;