سنتز پپتید

در این صفحه تعداد 268 مقاله تخصصی درباره سنتز پپتید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سنتز پپتید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پپتید; Peptide synthesis; Oligo-tyrosine; PapainACE, angiotensin I-converting enzyme; BA, Nα-benzoyl-l-arginine; BAEE, Nα-benzoyl-l-arginine ethyl ester; BA-Tyr, Nα-benzoyl-l-arginyl-l-tyrosine; DP, degree of polymerization; RP-HPLC, reverse-phase high-performan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پپتید; Antioxidant activity; Chinese chestnut; Hydrolysis; Peptide synthesis; Purification; CCP; Chinese chestnut protein; CCPH; Chinese chestnut protein hydrolysates; MW; molecular weight; PG; propyl gallate; BHT; butylated hydroxytoluene; TBHQ; tert-butylhydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پپتید; Aa; amino acid; ACN; acetonitrile; AUFS; absorbance units full scale; CHCA; 1-Cyano 4-Hydroxy Cinnamic Acid; Da; Dalton; DHB; 2,5-dihydroxy benzoic acid; DMF; N,N′-dimethyl formamide; EDT; ethane dithiol; h; human; HATU; 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پپتید; AFM; Atomic force microscopy; CD; circular dichroism; CC; Critical concentration of fibrillation; CuAAC; Cu(I)-catalyzed alkyne-azide cycloaddition; αCD; α-cyclodextrin; N3P3; cyclotriphosphazene; DIC; Diisopropylcarbodiimide; DIPEA; N,N-diisopropylet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پپتید; BBB; blood-brain barrier; Boc; tert-butyloxycarbonyl; Cl-HOBt; 6-chloro-1-hydroxybenzotriazole; DAMGO; H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe(NMe)-Gly-ol; DIC; 1,3-diisopropylcarbodiimide; DIPP; H-Dmt-Tic-Phe-Phe-OH; DIPP-NH2; H-Dmt-Tic-Phe-Phe-NH2; DIPP-NH2[Ψ]; H-Dmt-Ti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پپتید; Boc; tert-butyloxycarbonyl; Cl-HOBt; 6-chloro-1-hydroxybenzotriazole; DAMGO; H-Tyr-d-Ala-Gly-Phe(NMe)-Gly-ol; DIC; 1,3-diisopropylcarbodiimide; DIPEA; N,N-diisopropylethylamine; DPDPE; H-Tyr-c[d-Pen-Gly-Phe-D-Pen]OH; DSLET; H-Tyr-d-Ser-Gly-Phe-Leu-Thr-OH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پپتید; 4-PDS; 4,4-dithiodipyridine; Acm; acetamidomethyl; DIPEA; diisopropylethylamine; DMSO; dimethylsulfoxide; EDT; ethanedithiol; ICK; inhibitor cystine knot; NMP; N-methylpyrrolidone; Pyr; pyroglutamic acid; StBu; tert-Butylthio; TFA; trifluoroacetic acid; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پپتید; Amino acids; 9-Fluorenylmethyloxycarbonyl; Oxime; N-Protecting group; Peptide synthesis; Boc; tert-butoxycarbonyl; DCM; dichloromethane; ESI-MS; electrospray ionization mass spectrometry; Fmoc; fluorenylmethyloxycarbonyl; NMR; nuclear magnetic resonance;