نسبت عملکرد

در این صفحه تعداد 116 مقاله تخصصی درباره نسبت عملکرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نسبت عملکرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت عملکرد; RO; Reverse osmosis; MED; Multi effect desalination; MSF; Multi stage flashing; AD; Adsorption desalination; TL; Thermodynamic limit; PR; Performance ratio; UPR; Universal performance ratio; ST; Seawater thermocline; GWP; Global warming potential; CCGT; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت عملکرد; a-Si; amorphous silicon; BIPV; building integrated photovoltaic; BOS; balance of system; CdTe; cadmium telluride thin film; CIS; copper indium selenide thin film; DSSC; dye sensitized solar cell; EG-silicon; electronic silicon; EPBT; energy payback time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت عملکرد; CCS; Carbon capture and storage; CDDA; Common Database on Designated Areas; CLC; Corine Land Cover; CSP; Concentrating solar power; CV; Coefficient of variation; ECF; European Climate Foundation; ECMWF; European Centre for Medium-Range Weather Forecasts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت عملکرد; EWA; Electricity and Water Authority, Bahrain; PV; Photovoltaic; GCC; Gulf Co-operation Council; PVGIS; Photovoltaic Geographical Information System; GHI; Global Horizontal Irradiation; JRC; Joint Research Centre of the European Commission; STC; Standard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت عملکرد; Multi-effect-regenerator; Desiccant dehumidifier; Low temperature heat; Performance ratio; Concentrations; Régénérateur multi-effets; Déshumidificateur à déshydratant; Chaleur à basse température; Rapport de performance; Concentrations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت عملکرد; CF; Capacity Factor; DHI; Diffuse Horizontal Irradiance; DNI; Direct Normal Irradiance; Egrid; Energy injected to the grid; GSTC; Amount of irradiance at STC; Gt; Global solar irradiance on the plane of PV array; GHI; Global Horizontal Irradiance; IEA; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت عملکرد; PCM; Phase Change Materials; ECM; Energy Storage Material; DEAHP; Double Effect Absorption Heat Pump; MED; Multi-Effect Distillation; LTC; Low Temperature solar Collectors; COP; Coefficient of Performance; PR; Performance Ratio; AHP; Absorption Heat Pump;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت عملکرد; Desalination; Performance ratio; Exergy analysis; Sustainability; Universal performance ratio; AD; adsorption; CC; combustion chamber; CW; cooling water; CCGT; combined cycle gas turbine; CF; conversion factor; GCC; Gulf Cooperation Council; GT; GAS turbi