ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای

در این صفحه تعداد 68 مقاله تخصصی درباره ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; UCNPs; upconversion nanoparticles; UCPL; upconversion photoluminescence; NIR; near-infrared; Ln3+; lanthanide ions; QDs; quantum dots; CDs; carbon dots; CW; continuous-wavelength; EG; ethylene glycol; QY; quantum yield; CT; X-ray computed tomography; MR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; AAS; atomic absorption spectroscopy; AB; ammonia-borane (H3N:BH3); acac; acetylacetonate; BAIB; [bis(acetoxy)iodo]benzene; bdmi; 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium; BARF; tetrakis-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate; BINAM; 1,1′-binaphthyl-2,2′-diam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; Periodic mesoporous organosilica; Hollow structure; Mesoporous materials; Emulsion approach; Biocompatibility
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; ACN; acetonitrile; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BJH; Barret-Joyner-Halenda; BTME; 1,2-bis(trimehoxysilyl)ethane; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; C8; octylsilane; C18; octadecylsilane; 13C MAS NMR; 13C magic angle spinning nuclear magnetic re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; 5-Hydroxymethylfurfural; Hydrothermal stability; Periodic mesoporous organosilica; SBA-15; Sustainable chemistry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; Nanocomposite hydrogels; Enantiomorphous surfaces; Cell adhesion; Cell enrichment; Janus nanocomposite scaffold; NC; nanocomposite; PMO; periodic mesoporous organosilica; ECM; extracellular matrix; 3D; three-dimensional; NPs; nanoparticles; PEGDA; poly(et
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; ACQ; aggregation-caused quenching; AIE; aggregation induced emission; APTES; 3-(aminopropyl)-triethoxysilane; AO; acridine orange; ATD; amino triphenylamine dendron; BODIPY; boron dipyrromethene; BSA; bovine serum albumin; CDs; carbon dots; CHEF; chelatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; Periodic mesoporous organosilica; Inorganic-organic hybridmaterials; Azobenzene; Reversible switching; Bz-PMO; phenylene bridged; K2CO3; potassium carbonate; CH2Cl2; dichloromethane; H2O; water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Periodic mesoporous organosilica; Ionic liquid; Solid phase microextraction; Gas chromatography–mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; APS; γ-aminopropyltriethoxysilane; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BTME; 1,2-bis(trimethoxysilyl)ethane; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; CTAC; cetyltrimethylammonium chloride; C18TMS; n-octadecyltrimethoxysilane; 2-D; two-dimensional; 3-D; three-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوسیلیکای مزوپوریک دوره ای; SPE; solid phase extraction; SPME; solid phase microextraction; SPMD; semi-permeable membrane devices; PEDs; polyethylene devices; POMs; polyoxymethylene devices; PMOs; periodic mesoporous organosilicas; DEB; 1,4-bis(trimethoxysilylethyl)benzene; BTE; 1,2