فارماکئوپیدمیولوژی

در این صفحه تعداد 397 مقاله تخصصی درباره فارماکئوپیدمیولوژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فارماکئوپیدمیولوژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Antiepileptics; Drug prescription; Therapeutic uses; Drug utilisation; Pharmacoepidemiology; Colombia; Antiepilépticos; Prescripciones de medicamentos; Usos terapéuticos; Utilización de medicamentos; Farmacoepidemiología; Colombia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; CI; confidence interval; CPRD; Clinical Practice Research Datalink; GP; general practitioner; HES; Hospital Episodes Statistics; NHS; National Health Service; RI; relative incidence; SCCS; self-controlled case-series; SOT; solid organ transplant; TIIV; tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Clinical inertia; HbA1c; Oral glucose-lowering medication; Pharmacoepidemiology; Treatment intensification; Type 2 diabetes; Diabète de type 2; HbA1c; Inertie thérapeutique; Intensification du traitement; Médicaments hypoglycémiants oraux; Pharmaco-é
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; CI; confidence interval; CRC; colorectal cancer; DDD; daily defined dose; HR; hazard ratio; Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors; Colorectal neoplasms; Survival; Pharmacoepidemiology; Review; Systematic; Meta-analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Dementia; Cholinesterase inhibitors; Memantine; Pharmacoepidemiology; Drug utilization; Cost; Demencia; Anticolinesterásicos; Memantina; Farmacoepidemiología; Uso de fármacos; Coste;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; pharmacology; pharmacoepidemiology; databases; misuse; abuse; dependence; drug abuse monitoring; psychotropic drugs; pregabalin; BfArM; German Federal Isntitute for Drugs and Medical Devices (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte); DDD; def
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; public health surveillance; pharmacoepidemiology; substance-related disorders; Afssaps; French Health Products Safety Agency (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé); ANSM; French Medicines Agency (Agence Nationale de Sécurité
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Hipnóticos y sedantes; Ansiolíticos; Prescripciones de medicamentos; Costos de la atención en salud; Costos en fármacos; Farmacoepidemiología; Colombia (fuente DeCS); Hypnotics and sedatives; Anxiolytics; Drug prescriptions; Health care costs; Drug c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Chemoprevention; Drug; Esophageal Cancer; Pharmacoepidemiology; Statin; EAC; esophageal adenocarcinoma; GERD; gastroesophageal reflux disease; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A; NSAID; nonsteroidal anti-inflammatory drug; PPI; proton pump i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD); Schizophrenia; Psychotic disorders; Methylphenidate; Prevalence; Pharmacoepidemiology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Metformin; Biguanides; Diabetes mellitus; Type 2; Colorectal neoplasms; Neoplasm metastasis; Lymph nodes; Pharmacoepidemiology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Children; Adolescent; Drug use; Self-medication; Pharmacoepidemiology; NursingCrianças; Adolescentes; Uso de medicamentos; Automedicação; Farmacoepidemiologia; Enfermagem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Children; Adolescent; Drug use; Self‐medication; Pharmacoepidemiology; NursingCrianças; Adolescentes; Uso de medicamentos; Automedicação; Farmacoepidemiologia; Enfermagem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Comparative Safety; Pharmacoepidemiology; Endoscopy; Bowel Preparations; AKI; acute kidney injury; CI; confidence interval; CKD; chronic kidney disease; FDA; Food and Drug Administration; HR; hazard ratio; OSP; oral sodium phosphate; PEG; polyethylene gly