فسفریل کولین

در این صفحه تعداد 196 مقاله تخصصی درباره فسفریل کولین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فسفریل کولین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفریل کولین; Phosphorylcholine; Tuftsin; Lupus mice; Helminths; AutoimmunityPC, phosphorylcholine; SLE, systemic lupus erythematosus; T, tuftsin; TPC, tuftsin-phosphrylcholine; Tregs, T regulatory cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفریل کولین; Antifouling property; Ultrafiltration membrane; Zwitterionic copolymer; Poly(vinylidene fluoride) (PVDF); 2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC); Coating; ATR; attenuated total reflection; BMA; n-butyl methacrylate; BSA; bovine serum albumin; CPVC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفریل کولین; BMA; n-butyl methacrylate; BSA; bovine serum albumin; CB; carboxybetaine; CD; cyclodextrin; CPT; camptothecin; DMA; 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate; DOX; doxorubicin; DPA; 2-(diisopropylamino)ethyl methacrylate; DSPE; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفریل کولین; APTT; activated partial thromboplastin time; Bb; fragment of complement of factor B; BBB; blood brain barriers; BCI; blood coagulation index; C3a, C4a and C5a; peptide anaphylatoxins; C4d; cleavage product of complement component C4; CH-50; hemolityc comp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفریل کولین; Molecular chaperone; Capacitation; Oxidative stress; Lipid peroxidation; Membranolytic activity; ADH; alcohol dehydrogenase; ALD; aldolase; CLA; chaperone-like activity; DPPH; 2.2′- diphenylpicrylhydrazyl; EDTA; ethylenediamine tetraacetic acid; FnII; f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفریل کولین; Macrophages/monocytes; Antibodies; Oxidized lipids; Cholesterol/metabolism; Vascular biology; oxLDL; oxidized LDL; Ldlr−/−; LDL receptor knockout; NPC1; Niemann-Pick Type C1; CVD; cardiovascular disease; PC; phosphorylcholine; NPC1mut; NPC1 mutant; tp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفریل کولین; SLE; systemic lupus erythematosus; CVD; cardiovascular disease; MDA; malondialdehyde; PC; phosphorylcholine; HSA; human serum albumin; BSA; bovine serum albumin; SFM; serum free medium; OR; Odds Ratio; Systemic lupus erythematosus; Atherosclerosis; Vulner
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفریل کولین; APC; p-Aminophenyl Phosphoryl Choline; APP(s); acute phase protein(s); CRP; C-reactive protein; cCRP; canine CRP; CKD; chronic kidney insufficiency; GDV; gastric dilatation-volvulus; hCRP; human CRP; IMHA; immune-mediated hemolytic anemia; PCh; phosphoryl