عکس حساس کننده

در این صفحه تعداد 465 مقاله تخصصی درباره عکس حساس کننده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عکس حساس کننده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس حساس کننده; Roxarsone; 2′,3′,4′,5′-tetraacetylriboflavin (RTA); Photosensitizer; Reactive oxygen species; Arsenic species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس حساس کننده; Biomaterial; Laser; Photodynamic therapy; Periodontitis; Periodontal bone regeneration; aPDT; Photosensitizer; Enterococcus faecalis; Porphyromonas gingivalis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس حساس کننده; ATCC; American Type Culture Collection; BBB; blood-brain barrier; CDR; cumulative drug release; DH; hydrodynamic diameter (nm); DLS; dynamic light scattering; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; FCS; fetal calf serum; Foscan®; original foscan® formul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس حساس کننده; PDT; photodynamic therapy; GSH; glutathione; ROS; reactive oxygen species; TME; tumor microenvironment; ZnPc-DTP; 2(3), 9(10), 16(17), 23(24)-Tetra-(3-(2-Pyridyldithio)propionic acid) aminophenoxy) phthalocyaninato-zinc; ZnPc-SH; 2(3), 9(10),16(17), 23(24
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس حساس کننده; Antibacterial material; Photosensitizer; Electrospinning; Antimicrobial photoactivation; Chitosan; Staphylococcus aureus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس حساس کننده; Photofunctional stainless steel; Antimicrobial property; Reactive oxygen species; Photosensitizer; Surface treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس حساس کننده; Drug delivery; PLGA; PHBV; Polymer-lipid-PEG nanoparticles; Photodynamic therapy; Photosensitizer; 5,10,15,20-Tetrakis(4-hydroxyphenyl)-21H,23H-porphine (PubChem CID: 5481276);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس حساس کننده; ROS; reactive oxygen species; PDT; photodynamic therapy; Hyp; hypericin; HypPDT; hypericin triggered PDT; ER; endoplasmic reticulum; GA; Golgi apparatus; PS; photosensitizer; ECs; endothelial cells; Oxidative stress; Mitochondria; Hypericin; Cell death; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس حساس کننده; aPDT; antimicrobial photodynamic therapy; BHI; brain-heart infusion; CFU; colony-forming units; CHX; chlorhexidine gluconate; CLSM; confocal laser scanning microscope; Con-A; concanavalin A-tetramethylrhodamine conjugate; EPS; extracellular polysaccharide