عکس های حساس

در این صفحه تعداد 222 مقاله تخصصی درباره عکس های حساس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عکس های حساس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس های حساس; absorbance; A; absorbed photon flux density; qn, pa, V; acetonitrile; ACN; ammonium acetate; NH4Ac; 6‑carboxypterin; Cap; emission wavelength; λem; excitation wavelength; λexc; folic acid; PteGlu; folic acid radical cation; PteGlu+; formic acid; HCOOH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس های حساس; Styryl dyes; ANEPPS; Photosensitizers; Singlet oxygen; Lipid bilayer; Aluminum sulfonated phthalocyanine; Dipole potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس های حساس; Hydrogen peroxide activation; Metal complexes; Photosensitizers; Semiconductors; Redox reactions; Photocatalysis; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; Por; porphyrin; TAML; tetraamido macrocyclic ligand; DFT; density functional theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس های حساس; Diaminobenzidine photo-oxidation; Fluorogenic substrates; Nanoparticles; Photosensitizers; DAB; diaminobenzidine; FS; fluorogenic substrate; NP; nanoparticle; PS; photosensitizer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس های حساس; DPBF, 1,3-diphenylisobenzofuran; HSA, human serum albumin; lyso-PDT, photo-damage of lysosomes; mito-PDT, photo-damage of mitochondria; PDT, photodynamic therapy; PS, photosensitizer; ROS, reactive oxygen speciesThiophene dyes; Lysosomes; Photosensitizers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس های حساس; PDT; Photodynamic therapy; PSs; Photosensitizers; Pcs; (Phthalocyanines; ROSs; Reactive oxygen species; DMEM; Dulbecco's minimum essential medium; DMSO; Dimethyl sulfoxide; FBS; Fetal bovine serum; ADMA; 9, 10-anthracenediyl-bis (methylene; Zwitterionic;