آشنایی با موضوع

فتوسنتز یکی از فرایندهای حیاتی گیاهان است که غذا و انرژی مورد نیاز گیاهان و سایر موجودات زنده را تامین می‌کند. این فرایند در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول که واکنشهای نوری است. واکنش های نیازمند به نور در گیاهان سبز و جلبکها بوسیله دو سیستم گیرنده نور به نامهای فتوسیستم I و فتوسیستم II انجام می‌گیرد. فتوسنتز در گیاهان سبز به واسطه دو نوع کمپلکس حساس به نور و متصل به غشا انجام می شود. این دو کمپلکس فتوسیستم I و فتوسیستم II می باشند. فتوسیستم یک شامل بیش از 60 مولکول کلروفیل و فتوسیستم دو کمی ساده تر بوده و فقط شامل 30مولکول کلروفیل است. واحد فتوسنتزی فتوسیستم II شامل کلروفیل a، بتا کاروتن و مقدار کمی کلروفیل b و یک مولکول عمل کننده مرکزی کلروفیل a بنام p۶۸۰ می باشد ( اعداد ۷۰۰ و ۶۸۰ حداکثر طول موجهای جذبی کلروفیل است). اولین گیرنده الکترون در فتوسیستم*II فئوفیتین(pheophytin ) یا فئو نام دارد. برخورد نور به کلروفیل ها منجر به فرایند انتقال الکترون ها در فتوسیستم های I و II و انجام واکنش های مهمی می شود.
در این صفحه تعداد 1336 مقاله تخصصی درباره فتوسیستم 2 که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فتوسیستم 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Fs; chlorophyll fluorescence in steady state conditions; Fo, Fo′; minimal fluorescence from dark- and light-adapted leaves, respectively; Fm, Fm′; maximal fluorescence from dark- and light-adapted leaves, respectively; Fv, Fv′; variable fluorescence
مقالات ISI فتوسیستم 2 (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Chl; chlorophyll; CMP; cell membrane permeability; C; control plants; Fv/Fm; maximum quantum yield of photosystem II; Fo; minimum fluorescence; Fm; maximum fluorescence; Fs; steady-state fluorescence of light adapted samples; Fm′; maximum fluorescence o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Carboxylates; Chlorophyll a fluorescence; Genotypic variation; Glycine max; Photosynthetic response curves; Photosystem II; Φ; apparent quantum efficiency; NPQ; alternative non-photochemical quenching; Cc; chloroplastic CO2 concentration; Rd; dark respir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; 4-HHE; 4-hydroxy-hexenal; 4-HNE; 4-hydroxy-nonenal; AOX; alternative oxidases of electron transport chains; bZIP; basic leucine zipper (transcription factor); EGSSG/2GSH; glutathione half-cell reduction potential (in mV); Fv/Fm; maimum quantum yield of PS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; TRIA; 1-triacontanol; SRC; short rotation coppice; ETR; electron transport rate; PSI; photosystem I; PSII; photosystem II; PPFD; photosynthetic photon flux density; Y(II); carbon assimilation parameter; B1; thiamine; NA; nicotinamide; Phenotyping; Organ s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; HIS; heat sensitivity index; HAI; heat acclimation index; WUE; water used efficiency; NA; non-acclimated; HA; heat-acclimated; SWC%; soil water content; PS II; Photosystem II; Abiotic stress; Heat acclimation; Heat sensitivity; Photosynthesis; Triticum ae
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Alfalfa; Orange gene; Abiotic stress; Drought; Heat; Salt; Oxidative stress; Or; Orange; TOR; transgenic tobacco plants expressing alfalfa Or gene; WT; wild-type; PC; positive control; ROS; reactive oxygen species; PSY; phytoene synthase; CHY-β; β-carot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; HMCMXNWMTQCSQG-UHFFFAOYSA-N; VSQAGUSTXKBFFV-UHFFFAOYSA-N; JJVWQUNIWVDZQB-UHFFFAOYSA-N; XYOFJTJVEXIFIW-UHFFFAOYSA-N; LAPDWIWFRGDAON-UHFFFAOYSA-N; LYNNMWNIMDTDQR-UHFFFAOYSA-N; FMZMCPIZMFICIO-UHFFFAOYSA-N; WFQLRRGFIGLXEK-UHFFFAOYSA-N; ZQENIVMHPQAGOL-UHFFFAOY
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Ag+; AgNPs; Photosystem II; Chl a fluorescence kinetics; Triticum aestivum; Helianthus annuus; ABS; absorbed energy flux; Chl; chlorophyll; CSo; cross section or leaf area; DIo; energy flux dissipated as heat; EDX; energy dispersive X-ray; ETo; electron t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; VOCs; volatile organic compounds; Eucons04; cyclin-dependent kinase E-1; Eucons08; transcription elongation factor S-II; GLM; generalized linear model; LOX volatiles; lipoxygenase pathway volatiles; MEP/DOXP pathway; 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate/1-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Tetrapyrrole-mediated signaling; Calcium signaling; Singlet oxygen signaling; Photosystem II; Excess photon energy; Light-harvesting complex stress related proteins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Γ*; CO2 compensation point in the absence of respiration in the light; Ψ; leaf water potential; Ψpd; leaf water potential at predawn; Ψmd; leaf water potential at midday; δ13C; C-isotope composition; ABA; abscisic acid; Anet; net photosynthetic rates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; BVOC; biogenic volatile organic compound; GGDP; geranylgeranyl diphosphate; GLM; generalized linear model; GLV; green leaf volatiles; LOX; lipoxygenase pathway; MEP/DOXP pathway; 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate/1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; 2-OH-E+; 2-hydroxyethidium; •NO; nitric oxide radical; •NO2; nitrogen dioxide radical; 1O2; singlet oxygen; 3O2; triplet oxygen; Al; aluminium; Ala; alanine; APX; ascorbate peroxidase; ASC; ascorbate; CAT; catalase; Ca2+; calcium; Cd; cadmium; CFP; cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; ATP; adenosine triphosphate; PEG; polyethylene glycol; MDA; malondialdehyde; PS II; photosystem II; Fo; initial fluorescence; Fv; variable fluorescence; Fm; maximum fluorescence; SDS; sodium dodecyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; PSII; photosystem II; DAG; after seed germination; Pn; photosynthesis; gs; stomatal conductance; STI; stress tolerance index; SSI; stress susceptibility index; RWC; leaf relative water; Fv/Fm; maximum quantum yield of PSII; NPQ; non-photochemical quenchin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Arbuscular mycorrhizal fungi; Combined drought and heat stress; Heat stress; Stress tolerance; Tomato plant; Water deficit; ABA; abscisic acid; AM; arbuscular mycorrhizal; CAT; catalase; JA; Jasmonate; MDA; malondialdehyde; POD; peroxidase; PSII; photosys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Auxin metabolism; Brassica rapa ssp. pekinensis; Growth inhibition; Reactive oxygen species; Short-term salinity stress; Stress hormones; Principal component analysis; AA; ascorbic acid; ABA; abscisic acid; ANT; anthranilate; APX; ascorbate peroxidase; CA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; An; net assimilation rate; B; blue radiation; Chl; chlorophyll; DW; dry weight; DLI; daily light integral; FR; far-red radiation; HPS; high-pressure sodium; LEDs; light-emitting diodes; LHC; light-harvesting chlorophyll protein complex; LMA; leaf mass per
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Arabidopsis; Chloroplast gene expression; Heat stress; Abscisic acid; Chloroplast transcription apparatus; BCA; bicinchoninic acid; HS; heat stress; NEP; nuclear-encoded plastid RNA polymerase; PEP; plastid-encoded chloroplast RNA polymerase; PSII; photos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Ascorbate; Antioxidants; Acclimation; Chloroplast-to-nucleus retrograde signaling; Epigenetics; Glutathione; High Light; Hydrogen peroxide; Mehler reaction; MSH1 pathway; NPQ; Peroxiredoxins; Photodamage; Photoinhibition; Photosystem II; Photosynthesis; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Apple; Cuticle; Epicuticular wax; Fv/Fm; gmin; Kohlrabi; Surfactant; AB; Abaxial (lower side); AD; Adaxial (upper side); APG; Alkyl polyglycoside; CA; Contact angle (°); DAT; Days after adjuvant treatment; Fm'; Maximum fluorescence yield; Fv/Fm; photoche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; ACVD; aerosol chemistry vapor deposition; AM; air mass; ATP; adenosine triphosphate; CNT; carbon nanotubes; DCBQ; 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone; DDM; n-dodecyl-b-d-maltoside; DET; direct electron transfer; DMCU; 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; DS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; COS; chitooligomer; DD; degree of deacetylation; DP; degree of polymerization; FW; fresh weight; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; O2−; superoxide radical; OH−; hydroxyl radical; POD; peroxide enz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; ΨP; turgor potential; ΦPSII; photochemical efficiency of PSII; Ψw; leaf water potential; Ψπ; osmotic potential; ABA; abscisic acid; ACO2; net assimilation of CO2; Ci; intercellular CO2 concentration; Fv'/Fm'; antennas efficiency in the PSII react
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Tesla transformer; Steam bending; Electromagnetic fields; Organelle destruction; Photosystem II; FFT; Fast Fourier Transform; EM; electromagnetic (fields); PSII; photosystem II; Fv; variable fluorescence; Fm; maximal fluorescence after dark adaptation; PA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; ANOVA; One-way analysis of variance; Al; Aluminum; APX; Ascorbate peroxidase; ASC; Ascorbic acid; Ci; Intercellular CO2 concentration; Chl; Chlorophyll; CaM; Calmodulin; CSo; Cross section (at t = 0); CAT; Catalase; DIo/CSo; The specific energy fluxes for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; GA; gibberellin; GA20ox; GA20-oxidase; GA2ox; GA2-oxidase; MSP; manganese-stabilizing protein; PSII; photosystem II; ST; spontaneously tuberizing potato mutant; PHYB; phytochrome B; StSP6A; potato FT (FLOWERING LOCUS T) ortholog; Potato; Tuberization; Car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; a*; Chlorophyll optical absorption cross-section; ATP; Adenosine triphosphate; Chl; Chlorophyll; DMAPP; Dimethylalyl pyrophosphate; ETR; Electron transport rate; Fm; Maximum chlorophyll fluorescence yields in dark adapted state; Fm′; Maximum chlorophyll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; ASII; antenna size of photosystem II; Chl; chlorophyll content of an algae cell; DCMU; 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; N; inverse of the Emerson and Arnold number; NPQ; non-photochemical quenching; P; oxygen evolution rate; PBR; photobioreactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Acclimation; Gene expression; Oxidative stress; Salinity; Triticum aestivum L.; APX; ascorbate peroxidase; Ci; intracellular CO2 concentration; E; transpiration; Fv; variable fluorescence at dark adapted state; Fm; maximum fluorescence at dark adapted sta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; APX; Ascorbate peroxidase; CCM; carbon concentrating mechanisms; ETR; electron transport rate; NPQ; non photochemical quenching; PSII; photosystem II; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; Carbon allocation; freshwater ecosystems; globa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; Chl; chlorophyll; DBMIB; 2,5-dibromo-6-isopropyl-3-methyl-1,4-benzoquinone; DCBQ; 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone; F0; initial fluorescence; FM; maximum fluorescence level; DCMU; 3-(3,4-dichlorophenyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; BA; basal area (m2 ha−1); CC; crown compression; ChlF; chlorophyll a fluorescence; C/N; carbon/nitrogen ratio; F0; minimum (basal) fluorescence in dark adapted samples; FM; maximal fluorescence in dark adapted samples; FV; total variable fluorescence (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; FLIM; fluorescence lifetime imaging microscopy; PS II; photosystem II; NPQ; nonphotochemical quenching; Microalgae; Carotenoids; Zeaxanthin; High light stress; Acclimation; Photoprotection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; DCBQ; 2,5-dichloro-benzoquinone; FCCP; carbonylcyanide p-trifluoromethoxy-phenylhydrazone; FIOP; flash-induced oxygen evolution pattern; MIMS; membrane-inlet mass spectrometry; Mj; redox state of the Mn4CaO5 cluster with j electrons less than in the S0 st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Melatonin; Genotype; Bermudagrass; Cold stress; Photosystem II; MetabolismTBARS, TBA-reactive substances; SOD, superoxide dismutase; POD, peroxidase; OJIP curve, F0, minimal reliable recorded fluorescence, at 20 μs with the pulse-amplitude modulation (PAM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; A; rate of CO2 assimilation; Ac; rate of CO2 assimilation limited by Rubisco; Aj; , rate of CO2 assimilation limited by RuBP regeneration; Chl; chlorophyll; Ci; intercellular CO2 concentration in leaves; FEH; fructan exohydrolase; Fv/Fm; maximum quantum e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسیستم 2; Chl; chlorophyll; Ci; inorganic carbon, primarily [HCO3− + CO2]; 2PG; initial product of photorespiration due to the oxygenation reaction of RuBP by RubisCO; RuBP; ribulose bisphosphate; RubisCO; ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase; 2OG; 2-oxo