آشنایی با موضوع

درمان سلولهای سرطانی از طریق تابش و ایجاد گرما در محل تومور تحت عنوان فتوترمال تراپی یکی از روشهای جدید درمان سرطان است. درمان فوتوترمال (PTT) به تلاش برای استفاده از تابش الکترومغناطیسی (اغلب در طول موج مادون قرمز) برای درمان بیماری های مختلف، از جمله سرطان اشاره دارد.
در این صفحه تعداد 297 مقاله تخصصی درباره فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; Near infrared polymer; Photothermal therapy; Cancer theranostics; Cancer imaging; Triggered drug release; Combined cancer therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; Photothermal therapy; Magnetic iron oxide; NIR sensitive release; Doxorubicin; Combined therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; Gold nanoshell liposome; Betulinic acid; Controlled release; Photothermal therapy; Antitumor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; AuNR; gold nanorod; BSA; bovine serum albumin; CCK-8; cell counting kit; CLSM; confocal scanning laser microscopy; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; DMGmPEG2000; 1,2-distearoyl-sn-glycerolmethoxypolyethylene glycol; DOPE; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; aBL; antimicrobial blue light; AgNPs; silver nanoparticles; AlPcCl; chloroaluminium phthalocyanine; AMP; ampicillin; AMPs; natural antimicrobial peptides; ATP; adenosine triphosphate; AgNPs; silver nanoparticles; AuNPs; gold nanoparticles; Au@Ag; coreshel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; Synergy therapy; Gene therapy; Photothermal therapy; Tungsten oxide nanocrystals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; Aqueous-phase synthesis; Iron oxide nanoparticles; r2 relaxivity; Molecular imaging; Photothermal therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; APCs; antigen-presenting cells; Au; gold; GNPs; gold nanoparticles; CTLs; cytotoxic T lymphocytes; DCs; dendritic cells; EPR; enhanced permeability and retention; EGFR; epidermal growth factor receptor; ECM; extracellular matrix; HATs; histone acetyltrans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; Hybrid anisotropic NanoStructures; Photoacoustic imaging; Magnetic resonance imaging; Photothermal therapy; Chemotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; ACPP; activated cell-penetrating peptide; AFM; atomic force microscopy; AN; angiopeptin; ANP; NP modified with ACPP peptide; APE-1; apurinic endonuclease-1; AU; gold; AUC; area under the curve; AUNP; gold nanoparticles; AUNS; gold nanoshells; BAT; brain a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; ADH; adipic acid dihydrazide; AUNPs; gold nanoparticles; BA; butyric acid; CDDP; cisplatin; CHI; chitosane; CNTs; carbon nanotubes; CPT; camptothecin; CSCs; cancer stem cells; DiPhPE; diphytanoyl-sn-glycero-3-glycerophosphatidyl ethanolamine; DL; drug loa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; 5-ALA; 5-aminolevulinic acid; 5-FU; 5-fluorouracil; APC; antigen presenting cell; BCC; basal cell carcinoma; CAP; cold atmospheric plasma; CM; cutaneous malignant melanoma; CNP; cerium oxide nanoparticle; CNT; carbon nanotube; COX-2; cyclooxygenase II; CP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوترمال تراپی یا فتوترمال درمانی; Gold nanoparticles; Gastrointestinal cancer; Photothermal therapy; Oesophageal; Gastric; Colon;