سلولهای فوتوالکترونی

در این صفحه تعداد 162 مقاله تخصصی درباره سلولهای فوتوالکترونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلولهای فوتوالکترونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای فوتوالکترونی; Photovoltaic cells; Parameter extraction; I-V and P-V characteristics; Single-diode model; Double-diode model; Three-diode model; Analytical approaches; Numerical approaches;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای فوتوالکترونی; Ag; silver; Ag2S; silver Sulfide; AIST; Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; AM; air mass; a-Si; amorphous silicon; Au; gold; AZO; Al-doped ZnO; Bi2S3; bismuth(III) sulfide; CB; conduction band; CBD; chemical bath dep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای فوتوالکترونی; Solar energy utilization; Photovoltaic cells; Thermoelectric modules; Phase change material; PV–PCM–TE system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای فوتوالکترونی; Photovoltaic cells; Passive cooling; Active cooling; Immersion cooling; Phase change material; Effective cooling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای فوتوالکترونی; Oblique angle deposition; Glancing angle deposition; Magnetron sputtering; Electron beam evaporation; Nanostructured films; Growth modeling; Monte Carlo; Thin film devices; Transparent conductive oxide; Energy harvesting; Sensors; Optical devices; Wetting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای فوتوالکترونی; Photovoltaic cells; Poly(3,4-ethylenedioxythiophene); Poly(4-styrenesulfonate); Poly(3-hexylthiophene); Multi-walled carbon nanotubes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای فوتوالکترونی; Microalgae cultivation; Growth rate; Wavelength selective luminescent solar concentrators; Photovoltaic cells; Greenhouse;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای فوتوالکترونی; DC; an electrical direct current; ED; electro dialysis; MD; membrane distillation; MED; multiple effect evaporation; MSF; multi-stage flash distillation; VC; vapor compression evaporation; PV; photovoltaic cells; RO; reverse osmosis; ppm; part per million