خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

در این صفحه تعداد 68 مقاله تخصصی درباره خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خصوصیات فیزیکی و شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی; Odor emission rate; Physico-chemical characterization; Principal component analysis; Multivariate regression; Dynamic respirometry; Dynamic olfactometry; CIC; soluble inorganic carbon (%); COXC; oxidable organic carbon (%); CTC; soluble total carbon (%);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی; Dual antiplatelet therapy; Interaction/degradation products; Physico-chemical characterization; Polypill; Preformulation; Ticagrelor; Solid-state;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی; Self-assembly; Silica nanoparticles; Polymers; Composite films; Physico-chemical characterization; Auto-assemblage; Nanoparticules de silice; Polymères; Films composites; Caractérisations physicochimiques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی; Physico-chemical characterization; Loose NF membranes; Superhydrophilicity; MWCO; Salt transmission
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی; 2D-LC; two-dimensional liquid chromatography; AA; amino acid; AC; affinity chromatography; ADC; antibody-drug conjugates; ADCC; antibody-dependent cellular cytotoxicity; AF4; asymmetric flow field fractionation; APTS; 1-aminopyrene-3,6,8-trisulfonate; Asn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی; Chitosan coatings; Shelf life; Carrots; Physico-chemical characterization; Microbial analysis; Sensory evaluation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی; BAuA; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (German NIOSH); BSI; British Standards Institution; CARACAL; Competent Authorities for REACH and CLP (EU); CEIN; Center for the Environmental Implications of Nanotechnology (University of Californi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی; Mullet roes; Physico-chemical characterization; Principal component analysis; Linear discriminant analysis; Penetrometry test; CIELab coordinates; PCA; Principal Component Analysis; LDA; Linear Discriminant Analysis; PUFA; Polyunsaturated Fatty Acids; PDO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی; BET method; Brunauer-Emmet-Teller method; COO−; carboxyl radical; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; EPR; electron paramagnetic resonance; FCS; fetal calf serum; HO; hydroxyl radical; H2O2; hydrogen peroxide; ICP; inductively coupled plas