بیماری های گیاهی

در این صفحه تعداد 88 مقاله تخصصی درباره بیماری های گیاهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیماری های گیاهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گیاهی; IAA; indole-3-acetic acid; IAA-Asp; IAA-Aspartate; IAN; indole-3-acetonitrile; IBA; indole-3-butyric acid; JA; jasmonic acid; NPA; napthylphthalamic acid; SA; salicylic acid; Auxin homeostasis; Auxin signaling; Defense; Plant disease; Resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گیاهی; ABA; Abscisic Acid; ANOVA; Analysis of Variance; bp; base pairs; BLAST; Basic Local Alignment Search Tool; cDNA; DNA complementary to RNA; CDS; Coding Sequence; DCL; Dicer-Like (nuclease); DNA; deoxyribonucleic acid; DNase; Deoxyribonuclease; ds; double-s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گیاهی; Solanum lycopersicum L.; Solanaceae; Tomato; Rhizoctonia solani; Basidiomycota; Fungi; Gas chromatography-mass spectrometry; Bioassay; Host response; Phenylacetic acid; Quinic acid; Plant disease; Phenylalanine metabolism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گیاهی; Biological weed control; Chondrilla juncea; Eriophyes chondrillae; Eriophyoid mites; Herbivory; Invasive plants; Plant disease; Plant resistance; Puccinia chondrillina; Rush skeletonweed; Rust fungi; Species interactions; Weed biotypes