آشنایی با موضوع

نسبت پواسون Poisson's ratio که به افتخار سیمون پواسون به این نام، نامیده شد، نسبت کرنش جانبی به کرنش محوری در یک ماده تحت بارگذاری محوری تعریف می شود. وقتی یک ماده در یک جهت خاص فشرده می شود، عمدتا تمایل دارد در دو جهت دیگر عمود بر جهت اول کشیده شود. در مقابل اگر ماده کشیده شود معمولا تمایل دارد در دوجهت عمود بر جهت کشش، فشرده شود. نسبت پواسون اندازه‌ای از اثر پواسون است، پدیده‌ای که در آن ماده تمایل دارد در راستای عمود بر جهت فشردگی منبسط شود. همین‌طور اگر به جای فشرده شدن، کشیده شود، ماده در راستای عمود بر کشش، منقبض خواهد شد. مثال بارزآن نازک شدن یک نوار پلاستیکی در اثر کشش است. در برخی مواد نادر، ماده عمود بر راستای فشردگی، منقبض و عمود بر راستای کشش، منبسط می‌شود؛ و باعث ایجاد ضریب پواسون منفی می‌گردد. ضریب پواسون برای مواد پایدار، ایزوتروپیک و کشسان خطی بین ۱- تا ۰ می‌باشد؛ و برای اغلب مواد بین ۰ تا ۰٫۵ است. برای یک مادهٔ کاملاً تراکم ناپذیر که به صورت کشسان تغییر شکل داده است، به ازای کرنش‌های کوچک ضریب پواسون برابر با ۰٫۵ خواهد بود. اکثر فولاد‌ها و پلیمر‌های سخت (صلب) قبل از تسلیم ضریب پواسون ۰٫۳ دارند، که این مقدار برای تغییر شکل‌های بعد از تسلیم تا ۰٫۵ افزایش می‌یابد. لاستیک ضریب پواسونی نزدیک به ۰٫۵ دارد. ضریب پواسون چوب پنبه نزدیک یه ۰ می‌باشد به این معنا که انبساط جانبی بسیار اندکی هنگام فشرده شدن از خود نشان می‌دهد. برخی مواد از جمله: فوم‌های پلیمری، دارای ضریب پواسونی منفی هستند که به آن مواد "اکستیک" می‌گویند. یکی از کاربردهای قابل توجه نسبت پواسون در جریان های تحت فشار داخل لوله ها است. جریان یک سیال تحت فشار داخل یک لوله یک نیروی یکنواخت بر جداره داخلی لوله اعمال می کند که نتیجه این نیرو یک تنش شعاعی است که در جداره لوله ایجاد می شود. به دلیل وجود نسبت پواسون، این تنش شعاعی سبب افزایش قطر لوله و کاهش طول آن می شود. به طور ویژه کاهش طول در لوله می تواند بر اتصالات این لوله تاثیر به سزایی داشته باشد که باید در طراحی مورد توجه قرار گیرد.
در این صفحه تعداد 220 مقاله تخصصی درباره نسبت پواسون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نسبت پواسون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت پواسون; Permafrost; Shear and compressional wave velocity; Small-strain elastic moduli; Poisson's ratio; Bender element (BE) and bending disk (BD) method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت پواسون; Hydraulic fracturing simulation; Heterogeneity; Geostatistics; Shale gas development; HF; hydraulic fracturing; Vp; compressional wave velocity; Vs; shear wave velocity; E; Young's modulus; ν; Poisson's ratio; T0; tensile strength; μ; friction coefficie