پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات

در این صفحه تعداد 26 مقاله تخصصی درباره پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; ECM; Extracellular matrix; GAGs; Glycosaminoglycans; ELN-gene; Elastin gene; RER; Rough endoplasmic reticulum; EBP; Elastin-binding protein; GAS; Galacto-sugars; LCST; Lower critical solution temperature; Tg; Glass transition temperature; ELAC; Electroche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; 3D-MCTS; Three-dimensional Multicellular Tumor Spheroids; Tumor-ECM; Tumor Extracellular Matrix; 3D; Three-Dimensional; TME; Tumor Microenvironment; MSCs; Mesenchymal Stem Cells; PLL; Poly-L-Lysine; hADSCs; Human Adipose-derived Stem Cells; ALP; Alkaline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; ACM; acetaminophen; AFM; atomic force microscopy; AM; 4-acryloylmorpholine; API; active pharmaceutical ingredient; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; ASA; aspirin; CNT; classical nucleation theory; CP; cumulative probability; CPG; controlled porous glas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; Hyaluronic acid-glycidyl methacrylate; Poly(ethylene glycol) diacrylate; Cross-linking; Flavin mononucleotide; Hydrogel; Percolation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; 2D; two dimensional; 2PP; two-photon hydrogel polymerization; 3D; three-dimensional; AFM; atomic force microscopy; AgNP; silver nanoparticles; AuNP; gold nanoparticle; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; RGD; Arg-Gly-Asp; BMP; bone morphogenetic protein; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; AA; acrylic acid; BMA; butyl methacrylate; MF; microfiltration; UF; ultrafiltration; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; NOM; natural organic matter; OH; hydroxyl; PA; polyamide; LSI; langelier saturation index; CP; concentration polarization; DLVO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; 3D; three-dimensional; ACA; alkylcyanoacrylates; AETMAC; 2-acryloxyethyltrimethylammonium chloride; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNPs; gold nanoparticles; bFGF; basic fibroblast growth factor; BM-MSCs; bone marrow-derived mesenchymal stem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; α-SMA; α-smooth muscle actin; AVHD; aortic valvular heart disease; bFGF; basic fibroblast growth factor; BMP; bone morphogenetic protein; CS; chondroitin sulfate; EC; endothelial cell; ECGF; endothelial cell growth factor; ECM; extracellular matrix; EMT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; GFs; growth factors; ALG; alginate; HA; hyaluronic acid; HEP; heparin; PEI; polyethyleneimine; PHEMA; poly(2-hydroxyethyl methacrylate); PEG; poly(ethylene glycol); PEO; poly(ethylene oxide); DEX; dextran; PPO; poly(propylene oxide); PPG; poly(propylene g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; Biodegradable hydrogel; Poly(β-amino ester); Hydrophilic/hydrophobic; DEGDA; diethylene glycol diacrylate; DM; double macromer; DMPA; 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; GPC; gel permeation chromatography; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; CMC; carboxymethyl cellulose; 2-HEA; 2-hydroxyethyl acrylate; KPS; potassium persulfate; PBS; phosphate buffer solution; PEGDA; poly(ethylene glycol) diacrylate; NRG; naringenin; TDDS; transdermal drug delivery system; TGA; thermogravimetric analysis; BG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; Nanocomposite hydrogels; Enantiomorphous surfaces; Cell adhesion; Cell enrichment; Janus nanocomposite scaffold; NC; nanocomposite; PMO; periodic mesoporous organosilica; ECM; extracellular matrix; 3D; three-dimensional; NPs; nanoparticles; PEGDA; poly(et
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیلن گلیکول دی اکریلات; 9-ACA; 9-anthracenecarboxylic acid; AA-PEG-AA; poly(ethylene glycol) diacrylate; AR; acid red 27; BHAC; 2,2′,4,4′,6,6′-biphenylhexaacylchloride; BHTTM; 2,2′-bis (1-hydroxyl-1-trifluoromethyl-2,2,2-triflutoethyl)-4,4′-methylenedianiline; BP; bipi