سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر

در این صفحه تعداد 126 مقاله تخصصی درباره سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte fuel cells; Load cycle; Graphitized carbon black-supported platinum catalyst; OCV/load holding time; Pt dissolution; Pt particle growth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte fuel cells; Automotive application; Heat rejection; Kinetic and mass transfer losses; Mass transfer in cathode catalysts; Oxygen reduction reaction kinetics; Stability and durability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte fuel cells; Mechanical behavior; Water content; Equivalent plastic strain; Operating conditions; Load change
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte fuel cells; Low platinum loading; Electrode fabrication; Inkjet printing; Catalyst layer characterization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte fuel cells; Membrane humidifier; Composite membrane; Water vapor transport; Combined thermal and mass transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر; Bipolar membranes; Bipolar interfaces; Direct borohydride fuel cells; Anion exchange membranes; Polymer electrolyte fuel cells; Borohydride peroxide fuel cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر; Cross-linking; Polymer electrolyte fuel cells; Proton exchange membrane; Silica composite; Sulfonated poly(arylene ether ketone);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte fuel cells; Pt/C and Pd(core)-Pt(shell)/C cathode catalysts; Nanoparticle surface characterization; Potential-dependent surface restructuring; Structural kinetics; In-situ time-resolved XAFS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte fuel cells; Reinforced composite polymer electrolyte membrane; Nafion® membrane; Short-side-chain perfluorosulfonic acid (SSC PFSA) membranes; Long-side-chain perfluorosulfonic acid (LSC PFSA) membranes; Essential work of fracture (EW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوخت الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte fuel cells; Reinforced composite polymer electrolyte membrane; Nafion® membrane; Short-Side-Chain perfluorosulfonic acid (SSC PFSA) membranes; Long-Side-Chain perfluorosulfonic acid (LSC PFSA) membranes; Ion exchange capacity (IEC);