معادله تعادل جمعیت

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره معادله تعادل جمعیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادله تعادل جمعیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله تعادل جمعیت; Integro-differential equation; Population balance equation; Lie group; Group classification; Exact solution; 76M60; 35R09;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله تعادل جمعیت; Antisolvent process; Computational fluid dynamics; Population balance equation; Microparticle size distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله تعادل جمعیت; Differentially weighted operator splitting Monte Carlo; Multi-component; Aerosol dynamics; Compositional distribution; Computational efficiency; DSMC; direct simulation Monte Carlo; DWOSMC; differentially weighted operator splitting Monte Carlo; GDE; gene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله تعادل جمعیت; Extended quadrature method of moments; Log-normal kernel density function; Population balance equation; Aggregation and breakup; Coalescence; Condensation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله تعادل جمعیت; Electrical double layer; Electrolyte; Multifractal breakage model; Multifractal coalescence model; Population balance equation; Sodium dodecyl sulfate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله تعادل جمعیت; Polyvinyl alcohol; Drop size distribution; Interfacial tension; Population balance equation; Multifractal breakage model; Multifractal coalescence model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله تعادل جمعیت; Method of moments; Hybrid method of moments with interpolation closure-Taylor-series expansion method of moments scheme; Moment sequence; PBE; Population balance equation; SE; Smoluchowski equation; MoM; Method of moments; TEMoM; Taylor series expansion