آشنایی با موضوع

Posture به وضعیت و حالت استقرار بدن گفته می شود. در انسان، وضعیت استقرار بدن می تواند مقدار قابل توجهی از اطلاعات مهم را از طریق ارتباط غیرکلامی فراهم کند. مطالعات روانشناختی همچنین اثرات وضعیت بدن را بر احساسات نشان داده است. در این زمینه می توان به مطالعات چارلز داروین در مورد احساسات و حرکت در انسان ها و حیوانات اشاره کرد. در حال حاضر، بسیاری از مطالعات نشان داده اند که الگوهای خاص حرکات بدن نشان دهنده احساسات خاص است. محققان دریافتند که کاربران زبان اشاره و حتی کاربران زبان غیرنشانه می توانند احساسات را فقط از حرکات دست تعیین کنند. مثال دیگر این واقعیت است که خشم با حرکت رو به جلو تمام بدن مشخص می شود. نظریه هایی که پژوهش در این زمینه را هدایت می کنند، خوداعتبار سنجی و یا نظریه ادراک و نظریه تجسم احساسات است.

در این صفحه تعداد936 مقاله تخصصی دربارهوضعیت یا حالت(بدن) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISIوضعیت یا حالت(بدن) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت یا حالت(بدن); Elderly; Obese; Posture; Postural balance; Exercises; Ancianos; Obesos; Postura; Equilibrio postural; Ejercicios; Idoso; Obeso; Postura; Controle postural; Exercícios;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت یا حالت(بدن); BVL; bilateral vestibular loss; DHI; Dizziness Handicap Inventory; EO; eyes open; EC; eyes closed; uVL; unilateral vestibular loss; VEMPs; vestibular evoked myogenic potentials; vHIT; video head impulse test; VR; , virtual reality; WBB; Wii balance board;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت یا حالت(بدن); Arterial stiffness; Augmentation index; Posture; Fasting state; Reliability; Pulse wave analysis; SphygmoCor XCEL; Aix; augmentation index; AIx75; augmentation index corrected to a heart rate of 75b-min−1; AP; augmented pressure; BP; blood pressure; cBP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت یا حالت(بدن); Sedentary behaviour; Sitting; Posture; Activity intensity; Adiposity; Measurement; AP; activPAL micro; BMI; body mass index; METs; metabolic equivalents; MVPA; moderate-to-vigorous physical activity; PA; physical activity; SB; sedentary behaviour; SEDSWA;