تجزیه و تحلیل قدرت

در این صفحه تعداد 82 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل قدرت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل قدرت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل قدرت; Before-After monitoring; Intervention analysis; Regression; Statistical model evaluation; Marine renewable energy; Time-series; Nonparametric; Semi-parametric; State-space models; Power analysis; Forecast;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل قدرت; Power analysis; Clinical trial; Sample size; Multivariate linear mixed-effects model; Composite score; Alzheimer's disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل قدرت; Dynamic power management; Stochastic model; Lifetime improvement; Event driven; Power consumption; Wireless sensor node; Analyser based; Event arrival; Simulation model; Power analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل قدرت; Cleopus japonicus; Buddleja davidii; Confidence intervals; Equivalence tests; Power analysis; Non-target impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل قدرت; Tinnitus; EEG; Resting state; Power analysis; Thalamo-cortical dysrythmia; Confirmation bias; BAI; Beck's Anxiety Inventory; BDI; Becks Depression Inventory; CI; Confidence Interval; EEG; electroencephalography; EMG; Electromyography; ICC; Intraclass corr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل قدرت; IUCN, International Union for the Conservation of Nature; SPAW, Specially Protected Areas and Wildlife; CITES, Convention on International Trade of Endangered Species; MMPA, Marine Mammal Protection ActMonitoring; Trend detection; Power analysis; West Ind