آشنایی با موضوع

دقت کردن یک فرآیند تشخیص آگاهانه به عنوان اساس همۀ فعالیت های تشخیصی است. شما دقت دارید هنگامی که به چیزی نگاه می کنید، یا موقعی که به چیزی گوش می دهید یا وقتی صحبت می کنید و یا حتی وقتی که می خورید این دقت عمل، برای حافظه خیلی مهم است. قاعدۀ کلی این است که (( هر چه دقت شما در مورد اطلاعاتی بیشتر باشد به همان اندازه توانایی شما در به یاد آوردن بیشتر می شود. )) دقت و توجه بیشتر مساویست با حافظۀ بهتر. دقت کردن و همچنین توجه کافی به مسائل باعث بهبود عملکرد حافظه می شود. دقت (precision) و صحت (accuracy) می‌باشد. صحت یک ابزار معمولاً قابل کالیبره کردن می‌باشد اما دقت آن بخشی از ماهیت ابزار می‌باشد. دقت فعال و دقت منفعل( غیر فعال) دقت در اصل توانایی شما در توجه داشتن به چیزی است. انواع مختلفی از دقت وجود دارد که شما در هر نوع فعالیت تان می توانید داشته باشید. تفاوت بین دقت فعال و منفعل را متوجه شدید. اما فرآیند دقت کردن در واقع بسیار پیچیده تر از این دو تقسیم بندی است. در سال ۱۹۸۸ (( استانکوف))، شش نوع مختلف دقت کردن را بیان کرد: -تمرکز: توانایی نگهداری انرژی ذهنی در مورد موضوع مشخص به مدت زیاد را تمرکز می گویند. هنگامی که می خواهید کتابی را که کمی از سطح فهم شما بالاتر است بخوانید، برای درک آن بایستی فکرتان را مشغول آن کنید که به آن تمرکز می گویند. -بیداری: توانایی آشکار کردن نشانه هایی که به ندرت اتفاق می افتند، در زمان طولانی را بیداری می گویند. تماشای افتادن ستاره ها مثال مناسبی برای بیداری است. -جستجو: توانایی شما در جمع آوری اطلاعات مشخص از بین سایر اطلاعات مشابه را جستجو می نامند. پیدا کردن یک اسم از بین تمامی اسامی موجود در دفتر اطلاعات تلفن یک نمونه از جستجو می باشد. همچنان پیدا کردن کلمۀ رمز از جدول هم نمونه ای از این مورد است. -توجه منتخب: توانایی راهنمایی انرژی ذهنی شما در جهت یک فعالیت، هنگامی که اطلاعات دیگری هم همزمان به ذهن شما می رسد. مطالعۀ کتاب هنگامی که با همسرتان تلفنی صحبت می کند نمونه ای از این نوع توجه و دقت کردن می باشد. -توجه تناوبی: توانایی توجه به دو محرک متفاوت یکی پس از دیگری را توجه متناوبی می گویند. مثل کتاب خواندن و تماشای اخبار تلویزیون. -توجه دوگانه: توانایی انجام دو کار متفاوت به صورت همزمان. مثلاً گوش دادن به موسیقی همزمان با شستن ظرف ها.
در این صفحه تعداد 859 مقاله تخصصی درباره دقت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده دقت
مقالات ISI دقت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دقت ; ATP; Analytical Target Profile; TMU; target measurement uncertainty; GB; guard band(s); SL; specification limit(s); QL; quantitation limit; Analytical lifecycle management; Analytical Target Profile; Precision; Probability distribution; Quality-by-design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دقت ; Head neck cancer; Nasopharynx cancer; Adaptive radiotherapy; Precision; Image-guidance; Functional imaging; Molecular imaging; PET; Radiomics; Cancer tête et cou; Cancer du nasopharynx; Radiothérapie adaptative; Précision; Guidage par l'image; Imager
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دقت ; Research infrastructure; Evidence Based Software Engineering; Systematic Literature Review; Systematic Mapping Studies; Culling; VSM; LSA; Recall; Precision; Document selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دقت ; Breslow thickness; melanoma; misclassification; precision; T category; terminal digit clustering; AJCC; American Joint Committee of Cancer; ALM; acral lentiginous melanoma; CM; cutaneous melanoma; CRN; Cancer Registry of Norway; NM; nodular melanoma; NMMR