کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5543181 1554059 2018 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The effect of technical replicate (repeats) on Nix Pro Color Sensor™ measurement precision for meat: A case-study on aged beef colour stability
ترجمه فارسی عنوان
اثر تکرار فنی وعلمی در سنسور رنگی نرم افزار Nix ، دقت اندازه گیری برای گوشت : مطالعه موردی در باره پایداری رنگ گوشت گاو
کلمات کلیدی
تکثیر – رنگ –گاو – دقت – گوشت قرمز – سنسور رنگ Nix – تکرار پذیری –مواد و روشها
فهرست مطالب مقاله
خلاصه 

لغات کلیدی

مقدمه 

2 –مواد و روشها 

2 – 1 – طراحی آزماایش و نمونه برداری 

جدول  - 1 –واحد کنترل دما (TCU) میانگین انحراف استاندارد درجه حرارت محیط و دمای داخلی نونه های تعیین شده آنها 

2 -2 اندازه گیری رنگ

جدول – 2 –درصد تغییرات باقیمانده توسط عوامل مدل سازی شده و تخمین میانگین های رنگ سنجی و تعیین آن توسط حساسگر رنگی  جهت محاسبه رنگ گوشت گاو و حدود رنگ سنجی ثبت شده 

2-3تجزیه و تحلیل آماری

3 – نتیجه گیری و بحث 

شکل 1 –خطای استاندارد برای هر سنسور رنگی NIX و اندازه گیری L*, a*, و b* و رنگ (h*)و اندازه رنگ (C*) رسم شده در مقابل تعداد تکرارهای فنی r وقتیکه بر M. longissimus lumborum (LL) 

شکل 2.رنگ سطحی ناهمگن گوشت را در تفسیر رنگ سنج به ما می دهد در هنگامیکه با ابزارها با روزنه های بزرگتر مقایسه می گردد 

نمایش دما ونگهداری فعال همچون منابع مختلف تخمینی مورد نظر قرار گرفته اند ( شکل 2) .

تضاد منافع 

تقدیر وتشکر 
ترجمه چکیده
سنسور رنگی نرم افزار Nix میتواند بطور موثر برای اندازه گیری رنگ گوشت گاو مورد استفاده قرار گیرد ، اما دستور العمل روش را عمل تکرار پذیری آن را تضمین میکند و تکرار پذیری باید با دقت انجام گیرد . تکرار فنی شماره r میزان تغییرات پا سخ رابه حداقل میرساند ، وبااندازه گیری خطای استاندارد میانگین تکرار شده (SEM) میزان دقت را بهبود می بخشد .متعاقبا ما با هدف بررسی اثرات r در روش استفاده از (SEM)میزان رنگ و مقدار خلوص رنگ را در در دستگاه رنگ سنجی L*, a*, b*, را مورد توجه قرار می دهیم . در روش رنگ سنجی (SEM) با افزایش r دقت بهبود یافته و به دنبال کاهش سرعت بهبود که r=7 رنگ گوشت مورد مطالعه ما در Nix توصیه می گردد . این تعریف بر پایه محدودیتهای عملی و تغییر پذیری a* وهمچنین مقدار افزایش r مور نیاز است اگر دستگاه رنگ سنجهای دیگر ویاپیشرفته تر میزان دقت را ایجاب نماید . مواردی که در تعریف وبه رنگ گوشت اثر میگذارد شامل سن پیرس گوساله ،دوره نمایش گوشت ، درجه حرارت نگهداری ، چرک و پخش نمونه می باشد .
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم کشاورزی و بیولوژیک دانش تغذیه
چکیده انگلیسی

The Nix Pro Colour Sensor™ (NIX) can be potentially used to measure meat colour, but procedural guidelines that assure measurement reproducibility and repeatability (precision) must first be established. Technical replicate number (r) will minimise response variation, measureable as standard error of predicted mean (SEM), and contribute to improved precision. Consequently, we aimed to explore the effects of r on NIX precision when measuring aged beef colour (colorimetrics; L*, a*, b*, hue and chroma values). Each colorimetric SEM declined with increasing r to indicate improved precision and followed a diminishing rate of improvement that allowed us to recommend r = 7 for meat colour studies using the NIX. This definition was based on practical limitations and a* variability, as additional r would be required if other colorimetrics or advanced levels of precision are necessary. Beef ageing and display period, holding temperature, loin and sampled portion were also found to contribute to colorimetric variation, but were incorporated within our definition of r.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Meat Science - Volume 135, January 2018, Pages 42-45
نویسندگان
, , , ,