مدل سازی پیش بینی شده

در این صفحه تعداد 143 مقاله تخصصی درباره مدل سازی پیش بینی شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی پیش بینی شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; ROC; receiver operating characteristic; MACE; mean absolute calibration error; Predictive modelling; Data mining; Evaluation; Calibration; Deviance; Discrimination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Alpha diversity; Czech Republic; Diversity hotspots; Forests; Grasslands; Plant communities; Predictive modelling; Red List species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Bayesian network; Coastal processes; Predictive modelling; Descriptive modelling; Good modelling practice; Storm erosion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; moisture risk assessment; Probabilistic risk assessment; Internal wall insulation; Predictive modelling; Hygrothermal simulations; Traditional buildings;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; PD; Parkinson's disease; PPMI; Parkinson's Progression Markers Initiative; PQ; patient questionnaire; SVM; support vector machine; MDS-UPDRS; Movement Disorder Society-Unified Parkinson's Disease Rating Scale; Parkinson's Disease (PD); Computer-aide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; AUC; area under the curve; ERM; Electrocution Risk Map; HPA; High Priority Areas; IIA; Insufficient Information Areas; PPA; Potential Priority Areas; ROC; receiver operating characteristic; SPA; Special Protected Area; SSM; Species Sensitivity Map; sSi; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Disturbance; Reserve management; Tetrao urogallus; Forest conservation; Biodiversity; Predictive modelling; Dendroecology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; animal behaviour data; classification; clustering; dimensionality reduction; machine learning; predictive modelling; random forests; social networks; supervised learning; unsupervised learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Developmental coordination disorder; Online control; Predictive modelling; Executive control; Inhibitory control; Cohort sequential design; Growth curve modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Developmental Coordination Disorder (DCD); Motor control; Motor learning; Predictive modelling; Inhibitory control; Executive function; Motor development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Crowdsourcing; Engagement; Creativity; Knowledge sharing; Predictive modelling; Knowledge communities; Crowdsourcing competition design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی پیش بینی شده; Biological equivalent dose; dose-response study; non-small cell lung cancer; predictive modelling; radiation therapy;