تجزیه و تحلیل اجزای اصلی

در این صفحه تعداد 635 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل اجزای اصلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اجزای اصلی; 1H NMR; 1H nuclear magnetic resonance; RH; relative humidity; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BUN; urea nitrogen; CK; creatinine kinase; ALP; alkaline phosphatase; Crn; creatinine; Tbil; total bilirubin; Alb; albumin; Glu;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اجزای اصلی; Soils; Major elements; Trace elements; Particle size distribution; Colour; Stable isotopes; Sampling; Principal components analysis; Agglomerative hierarchical cluster analysis; ICP-AES; ICP-OES; ICP-MS; IRMS; Laser granulometry; Spatial variation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اجزای اصلی; ALC−/COC−; Alcohol and Cocaine Dependence Negative; ALC+/COC−; Alcohol Dependence Positive and Cocaine Dependence Negative; ALC−/COC+; Alcohol Dependence Negative and Cocaine Dependence Positive; ALC+/COC+; Alcohol and Cocaine Dependence Positive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اجزای اصلی; fermented whey; yogurt aroma; descriptive sensory analysis; headspace volatile analysis; -ch; cheese starter culture; FRW; fermented rennet whey; -p; probiotic starter culture; PCA; principal components analysis; PLS; partial least squares; PTR-MS; proton
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اجزای اصلی; rumen; odd-chain fatty acid; microbial colonization; polyester bag technique; CLA; conjugated linoleic acid; LAB; liquid-associated bacteria; OBCFA; odd- and branched-chain fatty acids; PCA; principal components analysis; SAB; solid-associated bacteria; V
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اجزای اصلی; milk yield; health; fertility; herd environment; CIV; calving interval; DFS; days to first service; DFLS; days from first to last service; DLS; days to last service; FSC; first service conception; NR56; nonreturn at 56 d; PCA; principal components analysi